Els agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d’ocupació, el foment de l’ocupació i l’orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. A continuació, trobaràs els municipis que disposen d’agents especialitzats en temes d’emprenedoria.

Si no trobes el teu municipi al llistat demana una cita als orientadors d’iemprèn.

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA