AJUDES ESTATALS: 

A) Bonificacions de la Seguretat Social

B) Capitalització de la prestació de l’atur o pagament únic (SEPE)

Es tracta d’una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma entre persones que percebin la prestació de l’atur de nivell contributiu. Consisteix a abonar el valor actual de l’import de la prestació que resti per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguin incorporar-se de forma estable com a socis/es treballadors/es o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes, o constituir-les, encara que s’hagi mantingut un contracte previ amb aquestes.

SUBVENCIONS AUTONÒMIQUES:

Mesures COVID-19 per a empreses, autònoms i treballadorsInformació en permanent revisió

Ocupació per persones autònomes 2019 –  Convocatòria tancada

Implantació d’eines TIC i processos basats en TIC 2019  – Convocatòria oberta fins 30/03/2020

Cobertura d’interessos i costos aval línia ISBA – CAIB – Convocatòria oberta fins 04/12/2020

Modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial 2019 –  Convocatòria tancada

Modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial 2019 – Convocatòria tancada

Modernització de l’eficiència energètica de l’estructura productiva de l’activitat industrial 2019 – Convocatòria tancada

Cooperatives, microcooperatives i societats laborals 2019 Convocatòria tancada

Promoció de la continuïtat de les empreses mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoció de la millora en la gestió mitjançant plans d’empresa 2019 (Ampliació de termini) Convocatòria tancada

Inici activitat emprenedora. Programa TORNAM 2019 – Convocatòria tancada

Modernització d’establiments comercials 2019 – Convocatòria tancada

Projectes d’iniciació a la internacionalització 2019 – Convocatòria tancada

Finançament industrial IDI-ISBA 2019 –  Convocatòria tancada

AJUDES LOCALS: 

Establiments comercials a Palma – Convocatòria oberta fins 15/06/2020

Foment del català a Capdepera  Convocatòria oberta fins 25/09/2020

Renovació de la imatge comercial de Santa Eulària des Riu – Convocatòria tancada

Foment del català a Pollença – Convocatòria tancada

Foment del català a Menorca – Convocatòria tancada 

Teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca – Convocatòria tancada

Millora l’estètica interior i exterior dels locals comercials de Calvià – Convocatòria tancada

Foment de l’ocupació a Inca Convocatòria tancada

Xpande Digital: Màrqueting Digital i internacionalització en Mallorca  Convocatòria tancada

InnoCámara: suport a la innovació en Mallorca  Convocatòria tancada

TICCámaras: suport a la implantació de les TIC en Mallorca  Convocatòria tancada

Contractació de joves i autoocupació juvenil de la Cambra de Comerç en Mallorca  Convocatòria tancada

 – Cercador oficial d’ajudes del Ministeri d’indústria, comerç i turisme: Portal IPYME