Subvencions

AJUDES ESTATALS: 

Capitalització de la prestació de l’atur o pagament únic (SEPE)

Es tracta d’una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma entre persones que percebin la prestació de l’atur de nivell contributiu. Consisteix a abonar el valor actual de l’import de la prestació que resti per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguin incorporar-se de forma estable com a socis/es treballadors/es o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes, o constituir-les, encara que s’hagi mantingut un contracte previ amb aquestes.

Bonificacions de la Seguretat Social

 

SUBVENCIONS AUTONÒMIQUES:

Ocupació per persones autònomes 2019  – Convocatòria oberta 

Modernització d’establiments – Convocatòria oberta

Promoció de la continuïtat de les empreses mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoció de la millora en la gestió mitjançant plans d’empresa 2019  Convocatòria oberta

Finançament industrial IDI-ISBA 2019 – Convocatòria oberta

Iniciació a la internacionalització – Convocatòria oberta

Implantació d’eines TIC i processos basats en TIC  – Convocatòria oberta

Inici activitat emprenedora. Programa TORNAM  Convocatòria oberta

Foment del català a Menorca – Convocatòria oberta

Teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca – Convocatòria oberta

Contractació de joves i autoocupació juvenil de la Cambra de Comerç – Convocatòria oberta

Cobertura d’interessos i costos aval línia ISBA – CAIB –  Convocatòria oberta

Xpande Digital: Màrqueting Digital i internacionalització – Mallorca Convocatòria oberta 

InnoCámara: suport a la innovació – Mallorca  Convocatòria tancada – Obri 22 de maig

TICCámaras: suport a la implantació de les TIC – Mallorca  Convocatòria tancada – Obri 22 de maig

Modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial (2018)Convocatòria tancada

Modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial (2018)Convocatòria tancada

Millora del punt de venda del petit comerç de la Cambra de ComerçConvocatòria tancada

Promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals 2018 – Convocatòria tancada

AJUDES MUNICIPALS: 

Millora l’estètica interior i exterior dels locals comercials de Calvià – Convocatòria oberta 

Foment de l’ocupació – Inca Convocatòria abierta 

Petit comerç de Palma Convocatòria abierta

 

 – Cercador oficial d’ajudes del Ministeri d’indústria, comerç i turisme: Portal IPYME