La Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears està formada per un conjunt d’entitats públiques, de l’àmbit local, insular, autonòmic i estatal, que es reuneix de manera periòdica per coordinar actuacions, i actualitzar informació sobre nous serveis i activitats dirigides a persones emprenedores. En aquesta xarxa, també hi col·laboren corporacions, associacions i fundacions que ofereixen serveis gratuïts per a la creació de projectes empresarials.

 Xarxa d’AODL

IDI Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. L’IDI, com a agència de desenvolupament regional, té com a objectiu impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears.

www.idi.es

Central Plaça de Son Castelló, 1, Palma, Illes Balears 971 784 650 Mapa
Centre Bit Raiguer (Inca)Selleters, 25 Inca, Illes Balears 971 176  32 Mapa
EivissaArzobispo Cardona Riera, 19, Eivissa, Illes Balears 676 957 631 Mapa
MenorcaRecinte Firal de Maó, Illes Balears 971 353 267 Mapa

SOIB Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

soib.caib.es

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici Rotonda Asima, despatx 21 – Polígon de Son Castelló – 07009 Palma, Illes Balears 971 784 800 / 971 784 991 Oficines Mapa

La Fundació Bit és una entitat sense ànim de lucre depenent del Govern de les Illes Balears involucrada directament amb l’execució de les estratègies i polítiques públiques d’innovació i desenvolupament tecnològic, i les accions relatives als sistemes i les estratègies de ciència, innovació i empresa a les Illes Balears.

fundaciobit.org

Parc Bit. Centre Empresarial Son Espanyol Ctra. Valldemossa, Km. 7,4. Carrer Laura Bassi 07121 Palma, Illes Balears 971 177 276 / 971 784 730 
Mapa

CentreBit Menorca. Polígon Industrial, La Trotxa. Avinguda des Camp Verd, 4. Alaior – Menorca, Illes Balears 971 177 709 
Mapa

FUEIB Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

fueib.org


Cra. de Valldemossa, km 7.5 (Campus UIB) 
07122. Palma, Illes Balears 971 259 697 / 971 259 659 / 971 259 696 Mapa

ICEX España Exportación e Inversiones és una entitat pública empresarial d’àmbit nacional que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles.

www.icex.es

Gaspar Sabater, 3 (planta baja) 07010 Palma, Illes Balears 971 714 642 / 971 464 271 Mapa

Isba S.G.R. La Societat de Garantia Recíproca (S.G.R.) és una entitat financera sense ànim de lucre, el principal objectiu de la qual consisteix a facilitar i millorar l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses, dels autònoms i dels professionals mitjançant la concessió de garanties.

isbasgr.es

 

Palma Genil, 30 Bajos, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears 971 461 250 Mapa
Menorca Avinguda de Fort de l’Eau, 07701 Maó, Illes Balears 971 364 580 Mapa
Eivissa Múrcia, 19, 07800 Eivissa, Illes Balears 971 398 930 Mapa

MALLORCA ACTIVA

“Mallorca Activa és la plataforma del Consell de Mallorca, adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial”

https://mallorcactiva.cat/

Cambra de Comerç de Mallorca és una corporació de Dret Públic, creada amb la finalitat de promoure el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions publicoadministratives assignades per llei.

www.cambramallorca.com

Estudi General, 7 07001 Palma, Illes Balears 871 905 241/ 971 710 188 ext:2422 empresa@cambramallorca.com Mapa
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ibiza y Formentera és una corporació de Dret Públic, creada amb la finalitat de promoure  el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions publicoadministratives assignades per llei.

www.camaraibizayformentera.com


Historiador Josep Clapés, 4 07800 Eivissa, Illes Balears
 971 301 492 Mapa
UCTAIB Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears.

www.uctaib.coop


Sant Joaquim, 9 baixos Palma, Illes Balears
 971 205 028/ 971 294 769 Mapa
ETICENTRE Centre per la Gestió Ètica de l’Empresa. És una associació sense ànim de lucre d’empreses i organitzacions de les Illes Balears amb l’objectiu d’incorporar criteris ètics en el món dels negocis.

www.eticentre.org


General Riera, 3, 2ºA – 07006 – Palma de Mallorca, Illes Balears
 649 003 609 Mapa

SECOT. Associació sense ànim de lucre. Els seus voluntaris són els Sèniors, professionals, directius i empresaris que, tot i haver finalitzat la seva activitat laboral o que encara estiguin actius, vulguin de forma altruista oferir la seva experiència i coneixements en gestió empresarial o acadèmic a aquells que ho necessiten.

www.secot.org

Edificio Cámbra de Comerç de Mallorca, Estudi General, 7 ,07001 Palma, Illes Balears
 971 710 188 ext. 226 Mapa

Treball Solidari. Associació am l’objectiu de recolzar el desenvolupament humà.

www.treballsolidari.org

Avinguda Alexandre Rossello, 21 6è 07002 Palma
 971 726 732 Mapa

Agència TributàriaL’Agència Tributària té encomanada l’aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d’aquells recursos d’altres administracions públiques nacionals o de la Unió Europea la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 

www.agenciatributaria.es

 Seguretat Social.

www.seg-social.es

Centre Balears Europa. l’Entitat té com objectius el d’informar, assessorar i documentar a la societat, a les organitzacions i a les institucions públiques i privades de les Illes Balears sobre les qüestions relacionades amb l’entorn de la Unió Europea i les seves institucions.

www.cbe.es 

Palau Reial, 17- Palma  Tel.(34) 971- 177 296 Alexandre Rossello, 21 6è 07002 Palma 971 726 732 Mapa

 REAS Balears. La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) és una associació sense ànim de lucre de promoció de l’economia solidària constituïda en 1998. Des de llavors, tot un conjunt d’iniciatives estam treballant en xarxa per impulsar a les Illes Balears un moviment social en favor d’una economia al servei de les persones.

www.economiasolidaria.org/reas-balears

Carrer Son Gibert, 8A- 07008 Palma, 17- Mapa

 CAEB. La Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) és l’organització més representativa de Balears i defensa els interessos generals dels empresaris de les Illes Balears davant tots els centres de decisió i poder. CAEBés també membre de la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME) i de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i a través d’ella d’altres organismes empresarials europeus i internacionals.

C/Aragón 215 2º. 07008 Palma. Mapa

Tel. +34971706014

madrover@caeb.es
www.caeb.es

 PIME MENORCA. Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca: Federació empresarial de Menorca que agrupa 42 associacions sectorials. Amb més de 40 anys de trajectòria defensant els interessos dels petits i mitjans empresaris de Menorca, i treballant per fomentar el teixit empresarial.

Edifici Pau Seguí – Ciutadella. Mapa

Tlf. 971 381 550

Maó. Mapa
Tlf. 971 352 464

Correu electrònic: correo@pimemenorca.org

www.pimemenorca.org

 Coilles. Associació d’Espais de Coworking de les Illes Balears

Telèfon: 629 78 79 99

Correu electrònic: asociacioncoillesbalears@gmail.com

https://www.facebook.com/Coilles-Asociaci%C3%B3n-de-espacios-de-coworking-de-las-Islas-Baleares-107292024128867/