La Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears està formada per un conjunt d’entitats públiques, de l’àmbit local, insular, autonòmic i estatal, que es reuneix de manera periòdica per coordinar actuacions, i actualitzar informació sobre nous serveis i activitats dirigides a persones emprenedores. En aquesta xarxa, també hi col·laboren corporacions, associacions i fundacions que ofereixen serveis gratuïts per a la creació de projectes empresarials.

 Xarxa d’AODL

IDI Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. L’IDI, com a agència de desenvolupament regional, té com a objectiu impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears.

www.idi.es

Central Plaça de Son Castelló, 1, Palma, Illes Balears 971 784 650 Mapa
Centre Bit Raiguer (Inca)Selleters, 25 Inca, Illes Balears 971 176  32 Mapa
MenorcaRecinte Firal de Maó, Illes Balears 971 353 267 Mapa

SOIB Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

soib.caib.es

Carrer Gremi d’Hortolans, 11, planta 1a
Polígon de son Rossinyol – 07009 Palma, Illes Balears Mapa

971 784 800 / 971 784 991 

Oficines 

La Fundació Bit és una entitat sense ànim de lucre depenent del Govern de les Illes Balears involucrada directament amb l’execució de les estratègies i polítiques públiques d’innovació i desenvolupament tecnològic, i les accions relatives als sistemes i les estratègies de ciència, innovació i empresa a les Illes Balears.

fundaciobit.org

Parc Bit. Centre Empresarial Son Espanyol Ctra. Valldemossa, Km. 7,4. Carrer Laura Bassi 07121 Palma, Illes Balears 971 177 276 / 971 784 730 
Mapa

CentreBit Menorca. Polígon Industrial, La Trotxa. Avinguda des Camp Verd, 4. Alaior – Menorca, Illes Balears 971 177 709 
Mapa

FUEIB Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

fueib.org


Cra. de Valldemossa, km 7.5 (Campus UIB) 
07122. Palma, Illes Balears 971 259 697 / 971 259 659 / 971 259 696 Mapa

ICEX España Exportación e Inversiones és una entitat pública empresarial d’àmbit nacional que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles.

www.icex.es

Gaspar Sabater, 3 (planta baja) 07010 Palma, Illes Balears 971464271 Mapa

Isba S.G.R. La Societat de Garantia Recíproca (S.G.R.) és una entitat financera sense ànim de lucre, el principal objectiu de la qual consisteix a facilitar i millorar l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses, dels autònoms i dels professionals mitjançant la concessió de garanties.

isbasgr.es

Palma Genil, 30 Bajos, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears 971 461 250 Mapa
Menorca Avinguda de Fort de l’Eau, 07701 Maó, Illes Balears 971 364 580 Mapa
Eivissa Múrcia, 19, 07800 Eivissa, Illes Balears 971 398 930 Mapa

MALLORCA ACTIVA

“Mallorca Activa” és la plataforma del Consell de Mallorca, adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial”

https://mallorcactiva.cat/

Cambra de Comerç de Mallorca és una corporació de Dret Públic, creada amb la finalitat de promoure el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions publicoadministratives assignades per llei.

www.cambramallorca.com

Estudi General, 7 07001 Palma, Illes Balears 871 905 241/ 971 710 188 ext:2422 empresa@cambramallorca.com Mapa
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ibiza y Formentera és una corporació de Dret Públic, creada amb la finalitat de promoure  el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions publicoadministratives assignades per llei.

www.camaraibizayformentera.com


Historiador Josep Clapés, 4 07800 Eivissa, Illes Balears
 971 301 492 Mapa
UCTAIB Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears.

www.uctaib.coop


Sant Joaquim, 9 baixos Palma, Illes Balears
 971 205 028/ 971 294 769 Mapa
ETICENTRE Centre per la Gestió Ètica de l’Empresa. És una associació sense ànim de lucre d’empreses i organitzacions de les Illes Balears amb l’objectiu d’incorporar criteris ètics en el món dels negocis.

www.eticentre.org


General Riera, 3, 2ºA – 07006 – Palma de Mallorca, Illes Balears
 649 003 609 Mapa

SECOT. Associació sense ànim de lucre. Els seus voluntaris són els Sèniors, professionals, directius i empresaris que, tot i haver finalitzat la seva activitat laboral o que encara estiguin actius, vulguin de forma altruista oferir la seva experiència i coneixements en gestió empresarial o acadèmic a aquells que ho necessiten.

www.secot.org

Edificio Cámbra de Comerç de Mallorca, Estudi General, 7 ,07001 Palma, Illes Balears
 971 710 188 ext. 226 Mapa

Treball Solidari. Associació amb l’objectiu de recolzar el desenvolupament humà.

Ana Ruiz de Azúa. Teléfono: 630342548

emprendre@treballsolidari.org

www.treballsolidari.org

Avinguda Alexandre Rossello, 21 6è 07002 Palma
 971 726 732 Mapa

Agència TributàriaL’Agència Tributària té encomanada l’aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d’aquells recursos d’altres administracions públiques nacionals o de la Unió Europea la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 

www.agenciatributaria.es

 Seguretat Social.

www.seg-social.es

Centre Balears Europa. l’Entitat té com objectius el d’informar, assessorar i documentar a la societat, a les organitzacions i a les institucions públiques i privades de les Illes Balears sobre les qüestions relacionades amb l’entorn de la Unió Europea i les seves institucions.

www.cbe.es 

Palau Reial, 17- Palma  Tel.(34) 971- 177 296 Alexandre Rossello, 21 6è 07002 Palma 971 726 732 Mapa

Mercat Social és una xarxa de persones, empreses, entitats, institucions i iniciatives que incorporen valors socials, ecològics i ètics en les seves decisions de consum, producció i finançament amb l’objectiu de contribuir des de l’activitat econòmica a una societat basada en els valors democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu.

https://mercatsocial.org/

Camí de Passatemps, 75 – 07120 Son Sardina, Palma

Tècnica projecte ESS Local – Mercat Social

+34 623 01 33 30

esslocal@mercatsocial.org

 CAEB. La Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) és l’organització més representativa de Balears i defensa els interessos generals dels empresaris de les Illes Balears davant tots els centres de decisió i poder. CAEB és també membre de la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME) i de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i a través d’ella d’altres organismes empresarials europeus i internacionals.

C/Aragón 215 2º. 07008 Palma. Mapa

Tel. +34971706014

madrover@caeb.es
www.caeb.es

PIME MENORCA. Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca: Federació empresarial de Menorca que agrupa 42 associacions sectorials. Amb més de 40 anys de trajectòria defensant els interessos dels petits i mitjans empresaris de Menorca, i treballant per fomentar el teixit empresarial.

Edifici Pau Seguí – Ciutadella. Mapa

Tlf. 971 381 550

Maó. Mapa
Tlf. 971 352 464

Correu electrònic: correo@pimemenorca.org

www.pimemenorca.org

  

OIE. Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques – OIE

L’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques és un òrgan de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que té com a principal objectiu l’impuls dels projectes de transformació socioeconòmica promoguts pel Govern de les Illes Balears i per la resta d’institucions i agents socials de les Illes Balears; en particular, les inversions estratègiques que el Govern es proposa que rebin finançament del programa Next Generation EU.

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) – 07009 Palma
Mail: info@oie.caib.es

Telèfon 971176116

Domini http://oie.caib.es

IBJOVE. Institut Balear de la Joventut

L’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) és una entitat pública que depèn de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears. La seva funció principal és aplicar les polítiques de joventut engegades pel Govern de les Illes Balears i també desenvolupar iniciatives concretes i globals, tant si són pròpies com si són de suport a altres entitats, en benefici del jovent de les nostres illes.

Velòdrom Illes Balears. C/ de l’Uruguai s/n. 07010, Palma

Telèfon: 971 17 89 37

Formulari de contacte

Fundació ONCE – Talent Emprèn

Un dels principals objectius de Fundació ONCE i la seva entitat “Inserta Ocupación” és aconseguir la inclusió soci-laboral de les persones amb discapacitat, sent una de les seves línies el brindar-los suport a través del programa “Por Talento Emprende”, en el qual se’ls facilita, a través de la xarxa territorial dels seus dinamitzadors d’emprenedoria distribuïts per tota Espanya, un acompanyament personalitzat en les diferents fases de les seves iniciatives emprenedores

www.portalentoemprende.es

www.portalento.es

Inserta Baleares: C/ Manacor, 8, bajos (Edificio ONCE), Palma de Mallorca. 971777552

portalentoemprende@fundaciononce.es

PALMA JOVE

Palmajove és el centre d’informacio i assessorament jove de l’Ajuntament de Palma.

Telèfon: 971725501

https://www.palmajove.es/

CFINFP-IB. Centre de Formació, Informació i desenvolupament de la formació Professional. Aules d’emprenedoria. 

L’any 2021 la Conselleria d’Educació va iniciar el programa de les aules d’emprenedoria als centres d’FP, dissenyat per un període de 3 anys . Actualment hi ha 21 centres amb aules d’emprenedoria: 14 centres a Mallorca, 2 a Menorca, 4 a Eivissa i 1 a Formentera. El programa va adreçat als alumnes de qualsevol cicle formatiu de formació professional i als antics alumnes que hagin acabat els estudis els últims 3 anys.

Direccio General de Formació Professional i Estudis Artístics. Conselleria d’Educació.

assessor4@cfinfp.cat     telf: 971329625/ 971329617

https://cfinfp.caib.es/projectes/aules-demprenedoria/

Fundació “Cibervoluntarios”

La Fundació Cibervoluntarios és una entitat sense ànim de lucre i pionera, a nivell mundial, en voluntariat tecnològic. La Fundació compta amb més de 1.800 persones cibervoluntaries que, des de 2001, ajuda a més de 60.000 persones a l’any a usar la tecnologia. Gràcies al temps i al compromís de la nostra xarxa de cibervoluntaris i a la col·laboració de més de 1200 entitats aconseguim que, gratis, milers de persones majors, joves o dones de zones rurals, tinguin una vida millor gràcies a la tecnologia.

 
Telèfon +34 915422900
 
Adreça: Carrer de Pedro Unanue 14, local – 28045, Madrid (España)

PIMEEF. La Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF) és una Federació empresarial constituïda el 1977 per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses d’Eivissa i Formentera i promoure el desenvolupament economicosocial de les nostres illes.

Actualment, PIMEEF està integrada per 52 associacions que aglutinen unes 1.500 empreses (aproximadament 1.300 a Eivissa i 200 a Formentera) que donen feina a entre 8.000 treballadors en temporada baixa i 13.000 en temporada alta. Com a Federació empresarial més representativa, PIMEEF és un interlocutor imprescindible davant dels agents socials i les administracions públiques (Ajuntaments, Consell, Govern Balear, Administració central), que participa en multitud d’òrgans generals i sectorials creats per les administracions autonòmiques i locals.

Pàgina web: https://www.pimeef.com/

Correu electrònic: info@pimeef.com

tel. 971302911  Adreça: Avda. Espanya, 18, 1º pis, 07800 Eivissa

PIMEM Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca

Exposa i reivindica davant els poders públics i les administracions, les aspiracions i reclamacions de l’associat. Assessora i representa a les associacions en les negociacions de convenis col·lectius. I manté relacions amb les administracions públiques assessorant i col·laborant en tot allò que suposi un benefici per al soci. Entre els seus objectius es troba el d’afavorir i enfortir sinergies de col·laboració entre les associacions sectorials, els seus associats i les administracions locals.

Avinguda Alemanya 2 – 2 Palma 07003 – MAPA

Telèfon 971206614 – Whatsapp 656 956 390

www.pimem.es | pimem@pimem.es

Cambra de Comerç de Menorca

La Cambra de Comerç de Menorca és una corporació de dret públic, creada amb la finalitat de promoure el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions público administratives assignades per llei.

«Dona impuls»: Silvia Gómez,  tel. 971363194, administracion@camaramenorca.com

https://www.camaramenorca.com/es/programas/donaimpuls/

«Oficina Acelera Pyme»: Jesús Capó,  tel. 971363194; 747853107 , oap@camaramenorca.com

Carrer Miquel de Veri, 3A, 07703 Maó, Menorca

https://oap.camaramenorca.com/es/inicio/

ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL

Associació Mallorca Rural. és una entitat sense ànim de lucre que fou constituïda l’any 2002 amb la finalitat de dinamitzar la zona rural de Mallorca mitjançant la iniciativa Comunitària LEADER+ de la Unió Europea.

https://www.mallorcarural.cat/

Carrer Guillem Bujosa Rosselló 1A, 1r.2a.

(Polígon industrial de Son Llaüt)

 07320 Santa Maria del Camí.

info@mallorcarural.cat

689649978