L’equip de tècnics iemprèn treballa de manera conjunta i personalitzada amb cada un dels usuaris, i els ofereix una orientació específica que consisteix en:

  • Avaluació del perfil d’emprenedor.
  • Anàlisi de la idea i del model de negoci.
  • Orientació estratègica i màrqueting del projecte.
  • Orientació econòmica i financera.
  • Revisió de pla d’empresa i viabilitat del projecte.
  • Informació sobre els tràmits necessaris per posar en marxa l’activitat.

Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora durant la qual es treballa amb eines específiques com: l’elaboració del mapa d’empatia, model canvas, estudi de mercat / competència, previsió d’ingressos i despeses, etc. amb l’objectiu que l’emprenedor disposi de totes les dades i la informació necessàries per elaborar el pla d’empresa.

Estàs interessat a conèixer els serveis d‘iemprèn? Demana’ns una cita