Un premi o reconeixement per a una empresa suposa una bona oportunitat per donar-se a conèixer i aconseguir una promoció important del projecte. Des d’un altre punt de vista, pot suposar un element motivador per a les persones de la plantilla, que els animi a seguir treballant, sobretot en els difícils inicis de l’etapa de llançament.

S’ha de dir també que molts premis ofereixen una dotació econòmica que pot suposar una via de finançament addicional per a l’empresa. 
Aquí trobareu informació sobre alguns dels premis emprenedors més rellevants d’Espanya:

  Premi Emprenedor XXI              Altres Premis