Palma Activa

Laura Moya Rodríguez

Nicolás Giraldo Pujol

Juan José Carrillo Garau

Carrer dels Socors, 22
07002 Palma

900 13 91 38 
info@palmaactiva.com
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h

www.palmaactiva.com

*Compta amb un Punt Pae propi per donar d’alta a autònoms