Notícies

Ajuts per a la modernització del teu establiment

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ja ha publicat la convocatòria d’ajuts destinats a fomentar la modernització de les empreses comercial

Línia d’ajuts de finançament industrial IDI-ISBA 2019

L’IDI i ISBA han posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts d’1.350.000 € destinada a subvencionar durant l’any 2019 despeses financeres deri

Convocatòria Let’s Share

La Cambra de Comerç de Mallorca llança la convocatòria Let’sShare, l’objectiu de la qual és proporcionar serveis gratuïts a empreses amb mod

Ajuts per a l’inici de l’activitat emprenedora – Programa TORNAM

SOIB Tornam és un programa de foment de l’autoocupació i l’emprenedoria per facilitar el retorn a les persones emigrants que vulguin tornar a

Convocatòria d’ajuts a l’ocupació autònoma 2019

Les persones autònomes podran sol·licitar els ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma, impulsades per la Conselleria de Treball, Comer

Gira Mujeres al Centre Bit d’Inca

L’IDI i Dona Activa Fòrum organitzen una formació gratuïta per donar a conèixer “La Gira Mujeres“, programa de la Fundació Coca-