Mesures locals Covid-19

Mesures locals Covid-19 per a empreses, autònoms i treballadors

Ajuts a les empreses per sufragar les despeses dels fems durant l’estat d’alarma a Llubí

La creació d’unes ajudes específiques per retornar la part proporcional del rebut del fems del temps que l’empresa va romandre tancada en motiu de l’estat d’alarma.

Beneficiaris: Empreses, comerços i els habitatges turístics que varen romandre tancats durant l’estat d’alarma i tenguin la seu al municipi de Llubí.

Quantia: s’abonarà el 25% del rebut de fems.

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 d’octubre fins dia 15 de desembre de 2020.

Bases convocatòria i sol·licituds

Més informació

Modificació data de presentació de sol·licituds

Ajuts a les empreses per sufragar les despeses dels fems durant l’estat d’alarma a Santa Eugenia

La creació d’ajuts específics per a retornar la part proporcional del rebut dels fems del temps que l’empresa va romandre tancada en motiu de l’estat de l’alarma.

Beneficiaris: empreses, comerços i habitatges turístics que van romandre tancades duant l’estat d’alarma i tinguin la seu en el muncipi de Santa Eugenia.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 16 de novembre fins al dia 11 de desembre 2020.

Bases convocatòria i sol·licituds

L’Ajuntament, per tal d’ajudar a superar aquesta recessió econòmica, té la intenció de derogar l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació especial de la via pública per ús comercial amb finalitat lucrativa.

Es bonificarà la taxa d’ocupació de via públia per l’any 2021 a tots els establiments que l’hagin abonat el 2020 i es deixarà ampliar les terrasses a peu de carrer.

Més informació

Consulta el BOIB

Tags: No tags

Comments are closed.