MESURES LOCALS COVID-19

Mesures locals Covid-19 per a empreses, autònoms i treballadors

La informació d’aquesta pàgina web està en permanent revisió

AUTÒNOMS I PIMES

 • CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic de la Covid-19 

Objecte: En el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Mallorca, “Mallorca Reacciona” el Consell va convocar els ajuts econòmics per a persones autònomes i microempreses de tots els àmbits, per adaptar-se a les noves condicions sanitàries.

Beneficiaris: Autònoms i microempreses de 5 treballadors o menys donats d’alta en qualsevol dels epígrafs de l’IAE de Mallorca.

Quantia: L’import màxim per sol·licitud és de 1.000€, per cobrir les despeses en material sanitari i higiènic, i per adaptar els negocis als canvis provocats per la Covid-19.

Termini per presentar sol·licituds: Fins dia 28 de febrer de 2021.

Consulta BOIB

Convocatòria de les ajudes

Modificació BOIB amb inclusió dels negocis de tots els àmbits

Consulta BOIB ampliació termini de presentació de sol·licituds

 • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

  Ajudes dirigides a empreses, autònoms i persones físiques amb ingressos derivats del lloguer de curta estada, per tal de reduir l’impacte dels danys econòmics derivats de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

  Beneficiaris: 

  • Grup 1. Empreses amb personalitat jurídica.
  • Grup 2. Persones autònomes, que s’hagin mantingut d’alta almenys 120 dies a l’any 2019 i 60 a l’any 2020.
  • Grup 3. Persones autònomes, que s’hagin mantingut d’alta almenys 120 dies a l’any 2018, 120 dies a l’any 2019 i que no hagin pogut exercicir la seva activitat a l’any 2020.
  • Grup 4. Persones físiques que obtinguin ingressos derivats de l’arrendament de béns inmobles com lloguer de curta estada o lloguer vacacional.

  Quantia:

  • Grup 1 i Grup 2.  Segons el nombre de treballadors (de 2.000 euros a 10.000 euros)
  • Grup 3. L’import màxim serà de 1.000 euros
  • Grup 4. L’import màxim serà de 1.000 euros

  Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de novembre de 2020 al 26 de gener de 2021

  Consulta el BOIB

  Més informació

 1. CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Mallorca (BOIB núm. 209, de 15 de desembre).

Presentació de sol·licituds: del 20 de desembre al 28 de febrer de 2021

Més informació

Consulta el BOIB

2. CONSELL INSULAR DE MALLORCA

II convocatòria d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració de Mallorca

Presentació de sol·licituds: del 27 de gener al 28 de febrer de 2021.

Més informació i tràmits

CALVIÀ BONS COMERÇOS

Convocatòria per a l’atorgament de disposicions dineràries, per l’Ajuntament de Calvià, a favor de persones físiques beneficiàries a través de l’adquisició, mitjançant una plataforma marketplace, de bons descanviables als comerços locals adherits.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de desembre de 2020 al 31 de gener de 2021

Consulta el BOIB

Més informació

TRIBUTS MUNICIPALS

MODIFICACIONS de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació especial de la via pública per ús comercial amb finalitat lucrativa:

 

AJUNTAMENT DE PALMA

BONIFICACIÓ PER INGRESSOS BAIXOS DEL SERVEI D’AIGUA

Poden sol·licitar la bonificació per ingressos baixos les vivendes en que els ingressos bruts anuals no excedeixin els 16.625€

Més informació i sol·licitud de bonificació

AJUNTAMENT DE PALMA -EMAYA

EMAYA I L’ASSOCIACIÓ DE RESTAURACIÓ CAEBACORDEN L’AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES FACTURES D’AIGUA I RESIDUS SÒLIDS

L’objectiu d’aquest acord és ajudar a compensar l’impacte econòmic i social de la crisi ocasionada pel Covid-19.

En un primer moment, EMAYA va facilitar a tots els usuaris que així ho sol·licitaven, ajornar o fraccionar les factures a partir del mes d’abril. Posteriorment, es va oferir la possibilitat de finançar qualsevol factura emesa donis del mes d’agost de 2020 i fins al 30 d’abril de 2021, en un termini d’un any o dos, en funció de determinats paràmetres.

Sol·licitud ajornament

Tags: No tags

Comments are closed.