MESURES COVID-19

Mesures COVID-19 per a empreses, autònoms i treballadors

 La informació d’aquesta pàgina web està en permanent revisió

 • Línia d’avals ICO Línia d’avals amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.  

    Consulta aquí per a més informació.

 • Prestacions extraordinàries:
 1. Per cessament d’activitat i pròrroga
 2. De cessament d’activitat per resolució de l’autoritat competent
 3. Per a persones autònomes que no puguin causar dret a la prestació ordinària
 4. De cessament d’activitat per a les persones autònomes de temporada

    Consulta aquí per a més informació

 • Ajudes per a sostenir l’activitat econòmica
 1. Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat
 2. Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli
 3. Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball
 4. Ingrés mínim vital

Consulta aquí per a més informació

 • Més informació d’interès
 1. Preguntes freqüents
 2. Com tramitar un ERTO

Consulta aquí per a més informació

 • Modificació de concessió d’ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma afectats per la crisi Covid-19

Els beneficiaris de les ajudes de les convocatòries vigents corresponents als anys 2015-2019, sotmeses a actuacions de control per comprovar el manteniment de l’activitat empresarial.

Consulta aquí per a més informació

 • Ajuts per sistemes de ventilació i purificació d’aire a bars i restaurants

  L’objecte d’aquests ajuts és per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d’acord al RITE, i un mesurador de CO2, d’acord amb les recomanacions de l’IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l’activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

  Presentació de sol·licituds: del 21 de desembre de 2020 al 31 de juliol de 2021

Consulta aquí per a més informació

Consulta el BOIB

 • Nova Renda Social

Dirigida a aquelles persones que so·licitin l’Ingrés Mím Vital i se’ls comuniqui que no poden rebre la prestació per no complir els requiquits, podran tramitar llavors la Nova Renda Social Garantida.

Consulta aquí per a més informació

 • CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic de la Covid-19 

Objecte: En el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Mallorca, “Mallorca Reacciona” el Consell va convocar els ajuts econòmics per a persones autònomes i microempreses de tots els àmbits, per adaptar-se a les noves condicions sanitàries.

Beneficiaris: Autònoms i microempreses de 5 treballadors o menys donats d’alta en qualsevol dels epígrafs de l’IAE de Mallorca.

Quantia: L’import màxim per sol·licitud és de 1.000€, per cobrir les despeses en material sanitari i higiènic, i per adaptar els negocis als canvis provocats per la Covid-19.

Termini per presentar sol·licituds:Fins dia 28 de febrer de 2021.

Consulta BOIB

Convocatòria de les ajudes

Modificació BOIB amb inclusió dels negocis de tots els àmbits

Consulta BOIB ampliació termini de presentació de sol·licitud

 • Ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Mallorca (BOIB núm. 209, de 15 de desembre).

Presentació de sol·licituds: del 20 de desembre al 28 de febrer de 2021

Més informació

Consulta el BOIB

 • II convocatòria d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració de Mallorca

Presentació de sol·licituds: del 27 de gener al 28 de febrer de 2021.

Més informació i tràmits

 • CALVIÀ BONS COMERÇOS

Convocatòria per a l’atorgament de disposicions dineràries, per l’Ajuntament de Calvià, a favor de persones físiques beneficiàries a través de l’adquisició, mitjançant una plataforma marketplace, de bons descanviables als comerços locals adherits.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de desembre de 2020 al 31 de gener de 2021

Consulta el BOIB

Més informació

 • MODIFICACIONS de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació especial de la via pública per ús comercial amb finalitat lucrativa:
 1. AJUNTAMENT DE FELANITX.   Derogació ordenança 2021. Consulta el BOIB
 2. AJUNTAMENT D’INCA.   Derogació ordenança 2021.
 3. AJUNTAMENT DE MANACOR. Ordenança suspesa per al 2021. Consulta el BOIB
 4. AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Reducció del 50% de les tarifes previstes, excepte en les ocupacions ubicades en grans establiments comercials o en complexes d’oci. Consulta el BOIB

 

AJUNTAMENT DE PALMA

 • BONIFICACIÓ PER INGRESSOS BAIXOS DEL SERVEI D’AIGUA

Poden sol·licitar la bonificació per ingressos baixos les vivendes en que els ingressos bruts anuals no excedeixin els 16.625€

Més informació i sol·licitud de bonificació

 • EMAYA I L’ASSOCIACIÓ DE RESTAURACIÓ CAEB ACORDEN L’AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES FACTURES D’AIGUA I RESIDUS SÒLIDS

L’objectiu d’aquest acord és ajudar a compensar l’impacte econòmic i social de la crisi ocasionada pel Covid-19.

En un primer moment, EMAYA va facilitar a tots els usuaris que així ho sol·licitaven, ajornar o fraccionar les factures a partir del mes d’abril. Posteriorment, es va oferir la possibilitat de finançar qualsevol factura emesa donis del mes d’agost de 2020 i fins al 30 d’abril de 2021, en un termini d’un any o dos, en funció de determinats paràmetres.

Sol·licitud ajornament

Tags: No tags

Comments are closed.