L’accés al crèdit és un dels principals reptes amb el qual les persones emprenedores es troben en el moment d’iniciar la seva activitat. Per això, iemprèn t’ajuda a cercar finançament amb l’objectiu d’engegar nous projectes empresarials. 

En aquesta secció trobaràs informació sobre les línies de finançament existents:      

AJUDES NEOTEC 2021

Financiación de la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

Objetius:

Nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els quals l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Es preval la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empresa per a reforçar les seves capacitats d’absorció i generació de coneixement.

Les ajudes podran destinar-se a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant això no s’adeqüen a aquesta convocatòria els models de negoci que es basin principalment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

Tampoc seran objecte d’ajuda aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia ni les que, directament o indirectament, ocasionin un perjudici significatiu al medi ambient o les dirigides a augmentar l’eficiència dels combustibles fòssils.

Es finançaran els costos derivats de la posada en marxa d’un nou projecte empresarial d’empreses innovadores, sempre que estiguin inclosos en el pla d’empresa i siguin necessaris per al desenvolupament d’aquest.

Termini de presentació: del 17 de maig fins el 08/07/2021 a les 12h

Més informació

Convocatòria BOE

ISBA societat garantia recíproca

ISBA és una entitat financera sense ànim de lucre que té la missió de contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears mitjançant la concessió d’avals que permetin a emprenedors, autònoms i pimes l’accés al finançament amb les millors condicions del mercat. 

NOVA LÍNIA ISBA CAIB 2021

Amb el suport del Govern de les Illes Balears, per a facilitar l’accés al finançament bancari en condicions més avantatjoses a les petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms de les Balears, amb operacions formalitzades entre el 12 de desembre fins el 30 de juny de 2021.

Línia ISBA CAIB 2020-2021: dirigida a emprenedors i emprenedores, microempreses i PIMES, que financen projectes d’inversió o operacions de liquiditat a les pimes.

Línia de finançament industrial IDI-ISBA

Més informació

Descarregar Fulletó

PROGRAMA D’AVALS PER A PIMES

Els avals que atorguen les societats de garantia es dirigeixen als autònoms i empreses espanyoles que compleixin la condició de petita i mitjana empresa (pime).
El seu objectiu és cobrir totes les necessitats de finançament que l’empresa tingui en les diferents fases del seu desenvolupament empresarial i al llarg dels cicles econòmics.

Més informació

PLATAFORMA “AMB AVAL SÍ

Les SGR (Societats de Garantia Recíproca) són entitats financeres sense ànim de lucre que faciliten a pimes i autònoms l’accés al finançament a través de la concessió d’avals directes.
A més d’avalar als seus socis, les SGR els ofereixen també assessorament, formació financera i promoció empresarial de qualitat.
Posen a la disposició del teu negoci diferents avals financers i tècnics amb els quals poder desenvolupar els teus projectes i rebre el sí que tant necessites.

Finançament de les teves idees:
– L’aval d’una SGR facilita l’accés al teu finançament de manera ràpida, àgil i senzilla.
– Millors condicions de finançament
– La SGR negocia, mitjançant el seu aval, les millors condicions de finançament amb el banc.
– Els experts en finançament de pimes i autònoms de les SGR estudien cada cas de forma personalitzada per a ajudar a prendre les millors decisions de finançament.

Més informació

LÍNIES ENISA

Donen suport financer a petites i mitjanes empreses que volen impulsar els seus projectes d’emprenedoria innovadora. Estan al costat de projectes empresarials viables a través d’una alternativa de finançament que permeti diversificar les fonts a les quals acudir, per això estan enfocats a donar suport a les petites i mitjanes empreses amb potencial de transformació, que apostin per l’emprenedoria i la innovació.

Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

Dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d’edat.

Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva.

LÍNIES ICO

L’Institut de Crèdit Oficial, entitat pública empresarial (ICO), és un banc públic amb forma jurídica d’entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Economia i Empresa a través de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa.

El catàleg de Línies ICO per a enguany es divideix de nou en dos grans blocs: Empreses i Emprenedors, i Internacionalització, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de finançament d’autònoms i empreses en qualsevol dels seus estadis de desenvolupament.

Si es una PYME española y necesita financiación para su proyecto de exportación o inversión en el exterior, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) ofrece financiación ventajosa a su cliente para que usted cobre de acuerdo con los hitos de pago del contrato, recibiendo los fondos del ICO.

¿Qué puede financiarse con estos créditos?

  • Exportaciones de bienes y/o servicios y
  • Proyectos de inversión productiva en el exterior.

LÍNIA IDI-COLONYA

L’IDI i Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, impulsaran de forma conjunta l’accés al finançament bancari de qualitat a persones emprenedores i empreses mitjançant un conveni que han signat el Vicepresident i Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, i el director general de Colonya, Gabriel Bauzà. L’objectiu d’aquest acord és agilitzar i facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables i innovadors, tant per posar-se en marxa com per al reenfocament.

Més informació aquí i a iempren@idi.es

LÍNIES EMPRENDETUR

Les dues línies de Emprendetur tenen unes condicions excel·lents amb un termini d’amortització de cinc anys, una manca de 2 anys i un tipus d’interès del 0,698% que pot variar cada any, però sempre en aquests nivells tan favorables.

Les línies de Emprendetur són totalment compatibles amb altres subvencions a fons perdut: Incentius Econòmics Regionals, fons europeus FEDER. Com sol ser comú en lafinanciación pública, els projectes i models de negoci, o en defecte d’això les despeses finançades amb càrrec als préstecs, hauran d’haver començat a executar-se amb posterioritat a la presentació de l’amb un termini màxim d’execució de 3 anys.

La línia de finançament Emprendetur, NO ÉS NOMÉS PER A EMPRESES TURÍSTIQUES, va dirigit a qualsevol producte o projecte que fomenti la innovació en el sector, amb especial èmfasi en les pautes que promou el PNIT, el Pla Nacional i Integral de Turisme. Per tant, és important conèixer bé les línies PNIT per a enfocar bé la sol·licitud a Emprendetur.

Més informació

CROWDFUNDING

Sistema de cooperació que permet a qualsevol persona, reunir una suma de diners entre moltes persones per donar suport a una determinada iniciativa. Dit d’una altra forma, és un sistema de captació i recaptació de fons que es duu a terme a través d’Internet, en les quals les persones interessades en un mateix projecte, aporten una quantitat de diners per poder finançar-ho. Es poden classificar en els següents tipus:

  • Crowdfunding de recompensa: que sol realitzar-se amb projectes artístics, o culturals. En aquest cas s’ofereix una contrapartida en forma de recompensa per als mecenes, que sol consistir en marxandatge, maquetes o experiències, de préstecs, de donacions i d’inversions.
  • Crowdfunding de préstecs (Crowdlending): consisteix en l’obtenció de finançament a través de préstecs o crèdits aportats normalment a PIMES per petits inversors organitzats a través de portals web específics. Clica aquí per a més informació.
  • Crowdfunding de Donacions: es duu a terme amb projectes solidaris o amb una fi humanitària, es tracta d’una donació desinteressada pel que les persones que participen en el mateix no reben cap tipus de contrapartida o contraprestació, considerant el capital aportat un “donatiu”.
  • Crowdfunding d’Inversió (Equity Crowdfunding): consisteix a sol·licitar a una multitud de persones finançament per al desenvolupament d’una empresa, convertint-se aquests en inversors de la mateixa amb dret a participar en els beneficis. D’aquesta forma, els inversors formen part de la societat finançada. Per tant, la contraprestació no és immediata, sinó que s’ha d’esperar al fet que l’empresa, normalment PIME, prosperi i tingui major èxit.

CRÈDITS PER A EMPRENEDORS

Crèdits per a emprenedors que inicien la seva activitat o per a empreses que vulguin consolidar o expandir la seva activitat.

Des de la Cambra de comerç tutoritzen el pla financer i emeten l’informe de viabilitat necessari per a presentar el projecte a la seva entitat col.laboradora. Caixa Colonya prioritza els projectes d’emprenedors, autònoms o microempreses relacionats amb iniciatives de l’economia verda, l’educació, la cultura, la salut, el serveis socials i l’economia productiva del nostre entorn local.

PROGRAMA SUPORT EMPRESARIAL A LES DONES (PAEM)

Ets dona i vols endegar un negoci? La cambra de comerç orienta el teu projecte i t’ajuda a aconseguir finançament. Gràcies al Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM), cofinançat per la Cambra d’Espanya i el Fons Social Europeu, des de la Cambra de Comerç de Mallorca tutoritzam gratuïtament el pla d’empresa per a dones que vulguin crear la seva empresa o que necessitin ajuda per a la seva consolidació.

MICROCRÈDITS SOLIDARIS “PROGRAMA CONFIA”

Des de Treball Solidari es realitza el programa d’inserció sociolaboral integral destinat a impulsar l’autoocupació de dones que viuen en situació de risc d’exclusió social i/o financera. Consisteix en la creació de grups solidaris de suport que es basen en la confiança, i compten amb formació, assessorament, finançament sense garanties ni avals (microcrèdits), tutorització i acompanyament en el projecte empresarial.

LÍNIA DE COBERTURA ASSEGURADORA DEL CESCE PER A EMPRESES

CESCE ha creat aquest conjunt de solucions, exclusives per als seus clients, amb l’objectiu de facilitar l’accès al finançament bancari i no bancari.

Tot es gestiona a traves de la plataforma tecnològica Cesnet, on les Entitats financeres i els clients estàn informats en tot moment sobre la situació dels crèdits finançats.