L’Institut de Crèdit Oficial, entitat pública empresarial (ICO), és un banc públic amb forma jurídica d’entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Economia i Empresa a través de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa.

El catàleg de Línies ICO per a enguany es divideix de nou en dos grans blocs: Empreses i Emprenedors, i Internacionalització, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de finançament d’autònoms i empreses en qualsevol dels seus estadis de desenvolupament.

  • Línies ENISA

Donen suport financer a petites i mitjanes empreses que volen impulsar els seus projectes d’emprenedoria innovadora. Estan al costat de projectes empresarials viables a través d’una alternativa de finançament que permeti diversificar les fonts a les quals acudir, per això estan enfocats a donar suport a les petites i mitjanes empreses amb potencial de transformació, que apostin per l’emprenedoria i la innovació.

Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

Dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d’edat.

Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva.

Adreçat a persones emprenedores i autònomes, així com a microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació no superior a 2.000.000 € a l’any. Amb aquest microcrèdit podràs finançar l’inici, la consolidació o ampliació del teu negoci.

Documentació necessària per sol·licitar un microcrèdit

ISBA és una entitat financera sense ànim de lucre que té la missió de contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears mitjançant la concessió d’avals que permetin a emprenedors, autònoms i pimes l’accés al finançament amb les millors condicions del mercat. Línia ISBA CAIB 2019: dirigida a emprenedors i emprenedores, microempreses i PIMES, que financen projectes d’inversió o operacions de liquiditat a les pimes.

 

Des de la Cambra de comerç tutoritzen el pla financer i emeten l’informe de viabilitat necessari per a presentar el projecte a la seva entitat col.laboradora. Caixa Colonya prioritza els projectes d’emprenedors, autònoms o microempreses relacionats amb iniciatives de l’economia verda, l’educació, la cultura, la salut, el serveis socials i l’economia productiva del nostre entorn local.

DESTINAT A DONES EMPRENEDORES:

Des de Treball Solidari es realitza el programa d’inserció sociolaboral integral destinat a impulsar l’autoocupació de dones que viuen en situació de risc d’exclusió social i/o financera. Consisteix en la creació de grups solidaris de suport que es basen en la confiança, i compten amb formació, assessorament, finançament sense garanties ni avals (microcrèdits), tutorització i acompanyament en el projecte empresarial.

  •