Línies per a emprenedors ICO

L’Institut de Crèdit Oficial, entitat pública empresarial (ICO), és un banc públic amb forma jurídica d’entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Economia i Empresa a través de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa.

El catàleg de Línies ICO per a enguany es divideix de nou en dos grans blocs: Empreses i Emprenedors, i Internacionalització, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de finançament d’autònoms i empreses en qualsevol dels seus estadis de desenvolupament.

Línies ENISA

Donen suport financer a petites i mitjanes empreses que volen impulsar els seus projectes d’emprenedoria innovadora. Estan al costat de projectes empresarials viables a través d’una alternativa de finançament que permeti diversificar les fonts a les quals acudir, per això estan enfocats a donar suport a les petites i mitjanes empreses amb potencial de transformació, que apostin per l’emprenedoria i la innovació.

ENISA JOVES EMPRENEDORS

Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

ENISA EMPRENEDORS

Dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d’edat.

ENISA CREIXEMENT

Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva.

Microcréditos CaixaBank 

Adreçat a persones emprenedores i autònomes, així com a microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació no superior a 2.000.000 € a l’any. Amb aquest microcrèdit podràs finançar l’inici, la consolidació o ampliació del teu negoci.

Documentació necessària per sol·licitar un microcrèdit

ISBA societat garantia recíproca

ISBA és una entitat financera sense ànim de lucre que té la missió de contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears mitjançant la concessió d’avals que permetin a emprenedors, autònoms i pimes l’accés al finançament amb les millors condicions del mercat. Línia ISBA CAIB 2019: dirigida a emprenedors i emprenedores, microempreses i PIMES, que financen projectes d’inversió o operacions de liquiditat a les pimes.

DESTINAT A DONES EMPRENEDORES

Microcrèdits Solidaris “Programa confia”

Des de Treball Solidari es realitza el programa d’inserció sociolaboral integral destinat a impulsar l’autoocupació de dones que viuen en situació de risc d’exclusió social i/o financera. Consisteix en la creació de grups solidaris de suport que es basen en la confiança, i compten amb formació, assessorament, finançament sense garanties ni avals (microcrèdits), tutorització i acompanyament en el projecte empresarial.

Microcrèdits per a emprenedores del programa de suport empresarial a les dones

Dirigit a dones emprenedores i empresàries que iniciïn la seva activitat o l’hagin iniciat en un període inferior a tres anys. Aquest període podrà estendre’s a dos anys més, sempre que l’objecte del finançament es dirigeixi a la consolidació i millora de la competitivitat de l’empresa i no es tracti d’un refinançament de negocis que hagin esdevingut inviables.