Finançament alternatiu:

Sistema de cooperació que permet a qualsevol persona, reunir una suma de diners entre moltes persones per donar suport a una determinada iniciativa. Dit d’una altra forma, és un sistema de captació i recaptació de fons que es duu a terme a través d’Internet, en les quals les persones interessades en un mateix projecte, aporten una quantitat de diners per poder finançar-ho. Es poden classificar en els següents tipus:

  • Crowdfunding de recompensa: que sol realitzar-se amb projectes artístics, o culturals. En aquest cas s’ofereix una contrapartida en forma de recompensa per als mecenes, que sol consistir en marxandatge, maquetes o experiències, de préstecs, de donacions i d’inversions.
  • Crowdfunding de préstecs (Crowdlending): consisteix en l’obtenció de finançament a través de préstecs o crèdits aportats normalment a PIMES per petits inversors organitzats a través de portals web específics. Clica aquí per a més informació.
  • Crowdfunding de Donacions: es duu a terme amb projectes solidaris o amb una fi humanitària, es tracta d’una donació desinteressada pel que les persones que participen en el mateix no reben cap tipus de contrapartida o contraprestació, considerant el capital aportat un “donatiu”.
  • Crowdfunding d’Inversió (Equity Crowdfunding): consisteix a sol·licitar a una multitud de persones finançament per al desenvolupament d’una empresa, convertint-se aquests en inversors de la mateixa amb dret a participar en els beneficis. D’aquesta forma, els inversors formen part de la societat finançada. Per tant, la contraprestació no és immediata, sinó que s’ha d’esperar al fet que l’empresa, normalment PIME, prosperi i tingui major èxit.