LÍNIA D’AVALS ICO

Línia d’avals amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.

Beneficiaris: Treballadors autònoms, pimes i empreses de tots els sectors d’activitat, amb domicili social a Espanya i l’activitat de la qual es vegi afectada pels efectes del COVID-19.

Objecto: Per a garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms per a atendre necessitats de finançament com:

Pago salaris
Factures
Necessitat de circulant
Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres i tributàries.
Avals

a) Per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes:

Màxim 80% de l’operació
Termini: coincidirà amb termini operació fins a un màxim de 5 anys
b) Per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime:

Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de renovació.
Termini: coincidirà amb termini operació fins a un màxim de 5 anys
Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Més informació i procediment de tramitació en ICO

Etiquetas: Sin etiquetas

Los comentarios están cerrados.