MEDIDAS LOCALES COVID-19

Medidas locales Covid-19 para empresas, autónomos y trabajadores

La información de esta página web está en permanente revisión

AUTÓNOMOS Y PYMES

 • CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  Ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al sector de la Restauración

  El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas a personas físicas y jurídicas con establecimientos de restauración abiertos en Mallorca, que se han visto afectados por las nuevas medidas de salud pública para contener la Covid-19, adoptadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2020 por el cual se establece el nivel 4 de alerta sanitaria a Mallorca.

  Presentación de solicitudes: del 20 de diciembre al 28 de febrer de 2021.

  Más información

  Consulta el BOIB

 • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Ayudas dirigidas a empresas, autónomos y personas físicas con ingresos derivados del alquiler de corta estancia, para reducir el impacto de los daños económicos derivados de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

Cuantía:

 • Grupo 1 y Grupo 2.  Según el número de trabajadores (de 2.000 euros a 10.000 euros)
 • Grupo 3. El importe máxim será de 1.000 euros
 • Grupo 4. El importe máximo será de 1.000 euros

Plazo de presentación de solicitudes: del 27 de noviembre de 2020 al 26 de enero de 2021

Consulta el BOIB

Más información

  •  

 • CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  Ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al sector de la Restauración

  El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas a personas físicas y jurídicas con establecimientos de restauración abiertos en Mallorca, que se han visto afectados por las nuevas medidas de salud pública para contener la Covid-19, adoptadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2020 por el cual se establece el nivel 4 de alerta sanitaria a Mallorca.

  Presentación de solicitudes: del 20 de diciembre al 28 de febrer de 2021.

  Más información

  Consulta el BOIB

 • CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Segunda convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector de la restauración en Mallorca.

Presentación de solicitudes: del 27 de enero hasta el 28 de febrero de 2021.

Más información y trámites

 

 • CALVIÀ BONOS COMERCIOS

Otorgamiento de disposiciones dinerarias, por el Ayuntamiento de Calvià, a favor de persones físicas beneficiarias a través de la adquisición, mediante una plataforma marketplace, de bonos canjeables en los comercios locales adheridos.

Plazo de presentación de solicitudes: del 4 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021

Consulta el BOIB

Más información

TASAS MUNICIPALES

MODIFICACIÓN Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación especial de la vía pública para uso comercial con finalidad lucrativa: 

 

 • AYUNTAMIENTO DE PALMA

BONIFICACIÓN POR INGRESOS BAJOS DEL SERVICIO DE AGUA

Pueden solicitar la bonificación por ingresos bajos las viviendas en que los ingresos brutos anuales no excedan 16.625€

Más información y solicitud de bonificación

 • AYUNTAMIENTO DE PALMA -EMAYA

  EMAYA Y LA ASOCIACIÓN DE RESTAURACIÓN CAEB ACUERDAN EL APLAZAMIENTO DEL PAGO DE LAS FACTURAS DE AGUA Y RESIDUOS SÓLIDOS

  El objetivo de este acuerdo es ayudar a compensar el impacto económico y social de la crisis ocasionada por el Covid-19.

  En un primer momento, EMAYA facilitó a todos los usuarios que así lo solicitaban, aplazar o fraccionar las facturas a partir del mes de abril. Posteriormente, se ofreció la posibilidad de financiar cualquier factura emitida des del mes de agosto de 2020 y hasta el 30 de abril de 2021, en un plazo de un año o dos, en función de determinados parámetros.

  Solicitud aplazamiento

 

 

PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES

Si ets autònom o autònoma i les teves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la teva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, pots demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma.

S’ha de mantenir l’alta en el règim especial corresponent durant el temps que l’activitat estigui suspesa. L’autònom o autònoma quedarà exonerat de cotitzar des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament fins el darrer dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura.

Més informació i pròrroga aquí

Si ets autònom o autònoma afectat per la suspensió temporal de tota la activitat a conseqüència de la resolució d’una autoritat competent com a mesura de contenció a la propagació de la Covid-19.

Més informació aquí

Destinada als treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi o a la prestació ordinària per cessament d’activitat per no reunir el període de carència requerit.

Més informació aquí 

Destinada als autònoms i autònomes de temporada amb activitat entre els mesos de juny i desembre, l’únic treball del qual al llarg dels dos darrers anys hagi estat per compte propi.

Més informació aquí 

LÍNIA D’AVALS ICO

Línia d’avals amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.

Beneficiaris: Treballadors autònoms, pimes i empreses de tots els sectors d’activitat, amb domicili social a Espanya i l’activitat de la qual es vegi afectada pels efectes del COVID-19.

Objecto: Per a garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms per a atendre necessitats de finançament com:

Pago salaris
Factures
Necessitat de circulant
Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres i tributàries.
Avals

a) Per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes:

Màxim 80% de l’operació
Termini: coincidirà amb termini operació fins a un màxim de 5 anys
b) Per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime:

Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de renovació.
Termini: coincidirà amb termini operació fins a un màxim de 5 anys
Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Més informació i procediment de tramitació en ICO

Ajudes per a sostenir l’activitat econòmica

Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat: Es podran realitzar la suspensió o modificació temporal dels contractes d’electricitat i aigua dels quals les persones per compte d’altri i empreses que siguin titulars dels mateixos durant l’estat d’alarma.

La volta a les condicions habituals serà en un termini de tres mesos després de la variació d’aquests contractes, en forma de reducció de potència o de cabal per exemple, no comportaran cost ni penalització.

 • Els autònoms i autònomes que hagin cessat la seva actividad a causa de la Covid-19 que compleixin els requisitsestablerts.
 • Els autònoms i autònomes que a, causa de la Covid-19 hagin vist disminuïda la seva facturació en un 75% respecte al semestre anterior que compleixin els requisits establerts.

Sol·licitud Bo Social

EL BO SOCIAL DE ELECTRICITAT ÉS UN DESCOMPTE EN LA FACTURA ELÈCTRICA:

 • Un 25% per a consumidors vulnerables que compleixin els requisits establerts.
 • Un 40% per a consumidors vulnerables severs que compleixin els requisits establerts.
 • Un 50% per a consumidors en risc d’exclusió social.

Sol·licitud Bo Social

Més informació sobre les Mesures impulsades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic davant el brot de COVID-19
ciudadano@idae.es
913146 673,  de10 a 14, de dilluns a divendres

 

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli: Es permet la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació.

Si ens acollim a aquesta mesura, no es podrà realitzar canvi de comercialitzadora mentre no s’hagi completat la seva regularització.

Més informació sobre les Mesures impulsades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic davant el brot de COVID-19
ciudadano@idae.es
913146 673,  de10 a 14, de dilluns a divendres 

Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball: Es concedeix una moratòria del deute hipotecari dels immobles afectes a l’activitat econòmica on els empresaris desenvolupin l’activitat.

Més informació: Habitatge i allotjamentGuia de facilitació d’accés a les mesures

Servei d’atenció sobre ajudes d’habitatge (Govern)
900 107 920

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Tràmit a la Seguretat social

Més informació d’interès per a autònoms i empreses

Si necessitau més informació sobre les mesures COVID-19 del Govern de les Illes Balears per a empreses, autònoms i treballadors, clicau aquí.
També teniu un correu electrònic de contacte: empresa@coronavirus.caib.es

I un telèfon d’informació: 900 101 798 

(Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h).

La Secretaria Generla d’Indústria i PIME ha elaborat un repositori de la informació, suport i recursos per a pimes i autònoms en el difícil contexte motivat pel COVID-19. Consulta’l aquí.

Si necessitau més informació sobre les mesures COVID-19 del Govern de les Illes Balears per a empreses, autònoms i treballadores, clicau aquí.

També teniu un correu electrònic de contacte: empresa@coronavirus.caib.es

I un telèfon d’informació: 900 101 798 

(Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h). 

La Secretaria General d’Indústria i Pime ha elaborat un repositori de la informació, suport i recursos per a pimes i autònomsen el difícil context motivat pel COVID-19. Consulta’l aquí.

Medidas autonómicas Covid-19

Medidas Autonómicas Covid-19

El objeto de estas ayudas es para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire que garanticen un caudal de ventilación de 12,5 l/s y persona, valor que corresponde a un IDA2 según el RITE, y un medidor de CO, de acuerdo con las recomendaciones de la IDAE, con el fin de reducir los contagios por el COVID-19, y poder mantener la actividad a los restaurantes y bares de las Islas Baleares. 

Presentación de solicitudes: del 21 de diciembre al 31 de julio de 2021

Más información

Consulta el BOIB

Beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas de las convocatorias vigentes correspondientes a los años 2015-2019, sometidos a actuaciones de control para comprobar el mantenimiento de la actividad empresarial.

Exenciones:

Estarán exentos de la obligación de reintegrar el importe de la ayuda obtenida siempre que declaren que han reducido su facturación en un 75% i tengan la documentación acreditativa de esta circunstancia a disposición de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular.

Más información

Dirigida a aquellas personas que soliciten el Ingreso Mínimo Vital y se les comunique que no pueden recibir la prestación por no cumplir los requisitos, podrán tramitar entonces la Nueva Renta Social Garantizada.

Más información