El Pla d’empresa és un document escrit que serveix per explicar i presentar un projecte empresarial. Detalla els elements més importants per a la posada en marxa d’un negoci i és fonamental per estudiar la viabilitat organitzativa, legal, tècnica, comercial, econòmica i financera de l’oportunitat de negoci.

L’IDI ha elaborat el Pla d’empresa iemprėn amb el suport i les directrius dels analistes d’ISBA. El document està totalment alineat amb el Pla d’Autoocupació i Foment de l’Emprenedoria (2017-2020). I inclou:

Model Pla d’empresa descriptiu + Model Pla econòmic financer 

ATENCIÓ! Si estàs interessat en els Ajuts públics destinats a promocionar l’ocupació autònoma, els models de Pla d’empresa requerits són els següents:

Línia 1. Inici de l’activitat
Model Pla d’empresa descriptiu + Model pla econòmic financer

Línia 2.2 Relleu generacional
Model memòria relleu generacional

Línia 3.1 Reenfocament del projecte d’autoocupació
Model Pla d’empresa descriptiu reenfocament + Model pla econòmic financer

La contrasenya per desprotegir el Pla econòmic financer és “IDI”.

Recorda que per presentar la sol·licitud a les subvencions també és necessari el Certificat de la formació online per a emprenedors.