programa-pice_

Ajudes a la contractació de joves i a l’autoocupació juvenil de la Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç ha publicat la convocatòria 2019 d’ajudes a empreses i emprenedors per fomentar la creació d’ocupació i autoocupació juvenil.

Aquestes ajudes compten amb dues línies:

 1. La primera està destinada a empreses que rebran una quantitat de 4.950€ per contracte formalitzat. El contracte subvencionable ha de ser amb un alumne PICE, a jornada completa i d’una durada mínima de 6 mesos. 
 2. La segona línia d’ajudes està destinada a emprenedors que decideixin iniciar una activitat empresarial o professional. En aquest cas estan previstes 5 ajudes amb un import de 600€ cada una.

Beneficiaris: joves d’entre 16 i 29 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Han d’haver participat en el programa PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo de la red de Cámaras). 

Termini: es poden presentar sol·licituds des de dia 10 de abril fins dia 20 de novembre de 2019 o fins esgotar el pressupost.  

Quantia: 4.950€ empreses i 600€ emprenedors

Consulta el fulletó informatiuamplia informació aquí o consulta el BOIB.

tic

Ajuts destinats a promoure la implantació d’eines TIC i processos basats en TIC

La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme ha publicat els ajuts destinats a promoure la implantació d’eines de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant, TIC) i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics.

Els bons consistiran fonamentalment en fons per a promoure la implantació i adaptació de pàgines web, comerç electrònic i programari de gestió d’empreses, en pimes de les Illes Balears

Les subvencions es divideixen en dos programes i cada beneficiari només en podrà sol·licitar un:

 • a) Programa I: implantació o millora de pàgina web i/o comerç electrònic (que ha d’estar optimitzat per Search Engine Optimization (SEO) i per Responsive Web Design); i/o aplicacions i utilitzar un gestor de continguts perquè la PIME el pugui anar actualitzant i modificar la informació quan ho consideri oportú.
 • b) Programa II: implantació i/o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels Programaris de gestió Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o Business Process Management (BPM).

Acció subvencionable:

1. Els costos subvencionables, respecte dels Programes I i II són els següents:
a) L’assessoria, implantació, adaptació, configuració de funcionalitats i el disseny de l’aplicació.
b) Ensinistrament per a l’ús de l’aplicació per al personal propi del beneficiari.
c) La utilització de mòduls en el núvol prèvia assessoria i configuració durant el primer any d’utilització

Beneficiaris: les pimes i les agrupacions empresarials sense ànim de lucre (consulta els requisits específics al BOIB). 

Quantia: fins a 5.000€  el Programa I i fins a 10.000€ el Programa II

Termini: des de 10 dies hàbils després de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (16 d’abril 2019) fins exhaurir els crèdits disponibles i, en cap cas, més enllà del 30 de març de 2020.

Documents relacionats amb el procediment (annexos i model de sol·licitud).

Amplia la informació de la convocatòria al BOIB.

 

Ajuts al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca

El Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca ha publicat les bases que regulen la concessió d’ajudes al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca.

Aquests ajuts compten amb 4 línies:

 1. Ajudes per a fabricants i productors de Menorca
 2. Ajudes per a les associacions empresarials o agrupacions d’associacions
 3. Ajudes per als artesans de Menorca
 4. Ajudes per a les microempreses, petites empreses o mitjanes.

Termini: fins al dia 1 d’octubre 2019

Resolució en el BOIB. Consulta els requisits i quanties a les bases de la convocatòria del BOIB 2018

Més informació aquí.

 

Ajuts per al foment de l’ús del català a Menorca

El Consell Insular de Menorca ha publicat els ajuts per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2019.

Aquesta convocatòria compta amb 4 línies subvencionables:

 1. Suport a l’edició en llengua catalana (Promoció de la producció de llibres, música i vídeos en català ). Quantia: 1.000 €
 2. Foment de l’ús del català a l’empresa. Quantia: 1.000 €
 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu. Quantia: 1.000 €
 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu. Quantia: 3.000 €

Termini: fins dia 30 de juny de 2019. S’hi poden acollir activitats realitzades entre el 1r de novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019.

Més informació i accés al tràmit aquí

Consulta la convocatòria al BOIB 

millora el teu comerç

Ajuts per millorar el teu punt de venda de la Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç ha llançat la tercera convocatòria dels ajuts per millorar el punt de venda del petit comerç. Un consultor especialista en orientació empresarial, a través d’un exhaustiu diagnòstic, t’ajudarà a detectar quins són els punts forts i dèbils del teu projecte. 

Es reflexionarà sobre els clients, l’entorn, competència, elements externs (rètol, façana, aparador), elements interns (local, mobiliari, mostrador), gestió del comerç (producte, preu. logística, serveis, tecnologia, imatge corporativa, màrqueting digital) i gestió econòmica financera. 

Només 30 comerços es podran beneficiar d’aquests ajuts i, per primera vegada, comptar amb aquest pla de millora aporta fins a 15 punts extres a la sol·licitud de subvencions del Govern per modernitzar el comerç

Termini: es poden presentar les sol·licituds fins dia 5 de maig.

Quantia: es subvenciona el 100% del cost de l’informe “millora el PV” pel comerç.

Consulta les bases de la convocatòria i realitza la sol·licitud aquí

 

petit comerç palma

Ajudes per al petit comerç de Palma

Palma Activa convoca per quart any consecutiu una línia d’ajudes directes per als petits comerços que subvenciona fins al 80% de les despeses, fins a un màxim de 2.300€ per establiment, sempre que estiguin destinades a la innovació, la millora, la modernització o la implantació de nous comerços. L’ajuda s’amplia fins a 4.600€ en el cas que la inversió es dediqui a eliminar barreres arquitectòniques. La quantia destinada a les subvencions torna a ser de 100.000€, igual que l’any passat.

Beneficiaris: els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil, excepte les comunitats de béns, que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial situada a peu de carrer al municipi de Palma que compleixen els requisits descrits en el BOIB número 40. 

Termini:

• Primer període: fins al 30 d’abril de 2019
• Segon període: fins dia 1 de setembre de 2019

Quantia

Inversions generals amb un màxim de 2.300€ per a totes les accions subvencionables.
Inversions destinades a suprimir barreres arquitectòniques, l’import màxim podrà ser de fins a 4.600€

Bases completes i sol·licituds aquí 

Font: Palma Activa