Ajuts per al foment de l’ús del català a Pollença

L’Ajuntament de Pollença convoca subvencions en matèria de normalització lingüística dirigides a persones físiques i jurídiques del municipi després d’haver normalitzat un determinat document, rètol, etiqueta, etc.

Accions subvencionables i quanties: 

 • Retolació comercial:  50% del cost, fins a 450 €.
 • Cartes de bar i de restaurant: el cost de la versió catalana, fins a 250 € o bé, si es realitza únicament en català, fins a 350 €.
 • Documents administratius:  50% del cost, fins a 150 €.
 • Activitats publicitàries: un màxim de 350 €.

Termini de presentació de sol·licituds: tot l’any, sempre que es justifiqui l’activitat subvencionada amb anterioritat al 4 de desembre de 2019.

Bases de la convocatòria

Més informació i tràmit

Subvencions per a la renovació de la imatge comercial de Santa Eulària des Riu

Es convoquen subvencions amb l’objecte de fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les microempreses i petites empreses comercials, situades en el terme municipal de Santa Eulària des Riu.

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial a peu de carrer, situats en els centres urbans del municipi

Termini de presentació de subvencions: 30 de setembre de 2019

Bases de la Convocatòria

Més informació

 

Ajuts política industrial 2019

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ha aprovat la convocatòria per concedir ajudes destinades a promoure actuacions d’inversió per a a la modernització de l’estructura productiva, digital i l’eficiència energètica de l’activitat industrial per tal de fer front a la situació de feblesa d’aquest sector a les Illes Balears.

Consulta tota la informació de les diferents convocatòries:

 

Termini: des del 16 de juny al 16 de juliol de 2019

Premis en Responsabilitat Social

El Consell de Mallorca ha publicat la segona convocatòria al Premi a una pràctica exemplar en Responsabilitat Social a Mallorca. Aquest reconeixement té com a objectiu premiar les bones pràctiques o iniciatives en govern corporatiu, desenvolupament sostenible, gestió de persones polítiques ambientals i acció social que puguin ser referents i inspiradores.

S’estableixen cinc categories i tres reconeixements honorífics:

– Premi a un projecte emprenedor. Quantia: 9.000€
– Premi a un treballador o una treballadora autònoms. Quantia: 9.000€
– Premi a una microrganització (menys de deu treballadors o treballadores). Quantia: 9.000€
– Premi a una petita organització (menys de cinquanta treballadors o treballadores). Quantia: 9.000€
– Premi a una mitjana organització (menys de dos-cents cinquanta treballadors o treballadores). Quantia: 9.000€
– Reconeixement a una entitat del sector públic.
– Reconeixement a una gran organització (dos-cents cinquanta treballadors o treballadores o més).
– Reconeixement a la trajectòria exemplar d’una persona (a proposta del jurat).

Beneficiaris:

 • Les persones físiques o jurídiques amb seu social a Mallorca.
 • Les persones físiques amb residència habitual a Mallorca, en el cas de projecte emprenedor que no ha estat constituït com a empresa.
 • Les entitats del sector públic de Mallorca.

Termini: 14 de juny de 2019

Més informació i tràmits aquí.

Ajuts per al foment de l’ús del català a Capdepera

L’Ajuntament de Capdepera, convoca subvencions per a la normalització lingüística a les empreses del municipi.

Accions subvencionables i quanties:

 • Rètols comercials i de vehicles: 

            – Versió exclusivament en català: un 50% sobre el cost generat, màxim 350 €.
            – Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l’ús que se’n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.

 • Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català:  un 50% sobre el cost generat, màxim 350 €.
 • Documents publicitaris o administratius que incloguin el català: 50% sobre el cost generat, màxim 250 €
 • Versió en català a pàgines web: 70€

Termini per presentar sol·licituds: fins dia 27 de setembre de 2019

Bases de la Convocatòria