Mesures autonòmiques Covid-19

Mesures Autonòmiques Covid-19

Beneficiaris:

Els beneficiaris de les ajudes de les convocatòries vigents corresponents als anys 2015-2019, sotmeses a actuacions de control per comprovar el manteniment de l’activitat empresarial.

Exempcions:

Estaran exempts de l’obligació de reintegrar l’import de l’ajuda obtinguda sempre que declarin que han reduït la seva facturació en un 75% i tenguin la documentació acreditativa d’aquesta circumstància a disposició de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Més informació

L’objecte d’aquests ajuts és per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d’acord al RITE, i un mesurador de CO2, d’acord amb les recomanacions de l’IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l’activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

Presentació de sol·licituds: del 21 de desembre de 2020 al 31 de juliol de 2021

Més informació

Consulta el BOIB

Dirigida a aquelles persones que so·licitin l’Ingrés Mím Vital i se’ls comuniqui que no poden rebre la prestació per no complir els requiquits, podran tramitar llavors la Nova Renda Social Garantida.

Més informació

Ajuts per al foment de l’ús del català a Pollença

L’Ajuntament de Pollença convoca subvencions en matèria de normalització lingüística dirigides a persones físiques i jurídiques del municipi després d’haver normalitzat un determinat document, rètol, etiqueta, etc.

Accions subvencionables i quanties: 

  • Retolació comercial:  50% del cost, fins a 450 €.
  • Cartes de bar i de restaurant: el cost de la versió catalana, fins a 250 € o bé, si es realitza únicament en català, fins a 350 €.
  • Documents administratius:  50% del cost, fins a 150 €.
  • Activitats publicitàries: un màxim de 350 €.

Termini de presentació de sol·licituds: tot l’any, sempre que es justifiqui l’activitat subvencionada amb anterioritat al 4 de desembre de 2019.

Bases de la convocatòria

Més informació i tràmit

Subvencions per a la renovació de la imatge comercial de Santa Eulària des Riu

Es convoquen subvencions amb l’objecte de fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les microempreses i petites empreses comercials, situades en el terme municipal de Santa Eulària des Riu.

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial a peu de carrer, situats en els centres urbans del municipi

Termini de presentació de subvencions: 30 de setembre de 2019

Bases de la Convocatòria

Més informació

 

Ajuts política industrial 2019

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ha aprovat la convocatòria per concedir ajudes destinades a promoure actuacions d’inversió per a a la modernització de l’estructura productiva, digital i l’eficiència energètica de l’activitat industrial per tal de fer front a la situació de feblesa d’aquest sector a les Illes Balears.

Consulta tota la informació de les diferents convocatòries:

 

Termini: des del 16 de juny al 16 de juliol de 2019