tic

Ajuts destinats a promoure la implantació d’eines TIC i processos basats en TIC

La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme ha publicat els ajuts destinats a promoure la implantació d’eines de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant, TIC) i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics.

Els bons consistiran fonamentalment en fons per a promoure la implantació i adaptació de pàgines web, comerç electrònic i programari de gestió d’empreses, en pimes de les Illes Balears

Les subvencions es divideixen en dos programes i cada beneficiari només en podrà sol·licitar un:

  • a) Programa I: implantació o millora de pàgina web i/o comerç electrònic (que ha d’estar optimitzat per Search Engine Optimization (SEO) i per Responsive Web Design); i/o aplicacions i utilitzar un gestor de continguts perquè la PIME el pugui anar actualitzant i modificar la informació quan ho consideri oportú.
  • b) Programa II: implantació i/o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels Programaris de gestió Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o Business Process Management (BPM).

Acció subvencionable:

1. Els costos subvencionables, respecte dels Programes I i II són els següents:
a) L’assessoria, implantació, adaptació, configuració de funcionalitats i el disseny de l’aplicació.
b) Ensinistrament per a l’ús de l’aplicació per al personal propi del beneficiari.
c) La utilització de mòduls en el núvol prèvia assessoria i configuració durant el primer any d’utilització

Beneficiaris: les pimes i les agrupacions empresarials sense ànim de lucre (consulta els requisits específics al BOIB). 

Quantia: fins a 5.000€  el Programa I i fins a 10.000€ el Programa II

Termini per executar actuacions: des de la data de publicació de la convocatòria fins a la data d’acabament prevista a la resolució de concessió, que no podrà ser superior a quatre mesos des de la data de concessió ni superior al 31 d’octubre de 2020.

Termini presentació de sol·licituds: comença a comptar a partir de dia 7 de maig de 2019. La data de 30 de març de 2020 s’ha perllongat per mor de l’estat d’alarma del COVID 19 fins a 17 de juny de 2020.

Documents relacionats amb el procediment (annexos i model de sol·licitud).

Amplia la informació de la convocatòria al BOIB.

Tags: No tags

Comments are closed.