Ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals

La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha publicat els ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals. Els ajuts compten amb cinc programes:

a) Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d’ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l’empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals. 
Quanties:
4.000 € per homes incorporats com a socis
5.000 € homes menor de 30 anys incorporat com a soci   
6.000 € persona incorporada com a sòcia que pertanyi a algun dels col·lectius: dones, homes de 45 anys o més, persones en situació d’atur de llarga durada
8.000 € persona en situació d’exclusió social que s’incorpori com a sòcia
10.000 € persona amb discapacitat que s’incorpori com a sòcia
b) Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern. 
Quanties: 12.000 € per cada persona desocupada i en demanda d’ocupació incorporada com a sòcia. Es pot incrementar en 1.000€ en les circumstàncies següents:
– Dona
– Home de 45 o més anys
– Persona en situació d’exclusió social
– Víctima de violència de gènere
– Persona en situació d’atur de llarga durada 
c) Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa. 
Quantia: 100% dels costs totals suportats (màxim 1.000 €).
d) Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s’ incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals.
Quantia:
50% de la quota de la Seguretat Social, calculada sobre la base mínima de cotització
100% de l’aportació del treballador/a en les cotitzacions en un altre règim de la Seguretat Social
e) Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions  
Quantia: 50% del cost subvencionable
– Desenvolupament i implantació de pàgines webs. Màxim 2.000 €
– Implantació de programari de gestió. Màxim 1.000 €
Beneficiaris: cooperatives, microcooperatives i societats laborals
Termini: des del 26 de maig fins el 4 d’octubre de 2019  
Consulta la convocatòria al BOIB i el model de sol·licitud aquí.
Tags: No tags

Comments are closed.