Ajuntament d’es Mercadal

Carrer Major, 16
07740 Es Mercadal
971 375 002 ext. 5042
aodl@esmercadal.es

www.aj-esmercadal.org