CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • AJUTS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19 AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Mallorca (BOIB núm. 209, de 15 de desembre).

Presentació de sol·licituds: del 20 de desembre al 28 de febrer de 2021

Més informació

Consulta el BOIB

 • III CONVOCATÓRIA D’AJUTS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19 AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Mallorca (BOIB núm. 209, de 15 de desembre).

Quantia: 3.000€ per centre de treball.

Presentació de sol·licituds: del 21 de febrer al 15 de març de 2021

Més informació

Consulta el BOIB

______________________________________________________________________________________

 • CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUTS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19 AL SECTOR DELS GIMNASOS I ESCOLES DE DANSA DE MALLORCA

Objecte: ajudes per a persones físiques i jurídiques amb gimnasos i escoles de dansa oberts a Mallorca i que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública adoptades per contenir la covid-19 consistent en tancament dels gimnasos i instal·lacions esportives.

Epígrafes: Grups 967 (967.1 i 967.2), 932.1 i 933.9.

Quantia: l’ajut és de 3.000€ per centre de treball

Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 29 de gener al 28 de febrer de 2021.

Consulta aquí l’extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

Modificació convocatòria extraordinària

______________________________________________________________________________________

 • CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUTS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19 AL SECTOR DE DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES, SALES DE BALL I DISCOTEQUES DE MALLORCA

Objecte: ajudes per a persones físiques i jurídiques amb gimnasos i escoles de dansa oberts a Mallorca.

Epígrafes: Grups 611, 612 i 9.691

Quantia: l’ajut és de 1.500€ per centre de treball

Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 5 al 28 de febrer de 2021.

Consulta aquí l’extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

______________________________________________________________________________________

 • CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19 AL SECTOR DELS FIRAIRES, ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS (NOCES, MICE, ESPORTS), BALNEARIS I BANYS DE MALLORCA

Beneficiaris: Les persones físiques i jurídiques privades, els socis treballadors de les cooperatives de treball associat (cooperatives de venedors ambulants) i les comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica degudament constituïdes segons la normativa i han de desenvolupar la seva activitat a Mallorca.

Quantia: 3.000€ per centre de treball

Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 21 de febrer al 15 de març de 2021.

Consulta aquí l’extracte de la convocatòria BOIB

Modificació en cas de Firaires, consulta aquí el BOIB

Més informació i tràmits

______________________________________________________________________________________

 • CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PEL FOMENT DE LA COMPRA EN EL PETIT COMERÇ DE MALLORCA, ANY 2021

Objecte:  subvencions per a persones físiques i jurídiques que gestionin, en qualitat de propietàries, els establiments comercials de venda a la menuda, a Mallorca.

Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 17 de febrer al 13 de març de 2021.

Consulta aquí l’extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

______________________________________________________________________________________

 • CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MINIMIS PER AL FOMENT DE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LES EMPRESES PER A L’ANY 2021

Objecte: subvencionar les activitats realitzades de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 d’abril de 2021, referides al Foment de l’Ús de la Llengua Catalana.

Beneficiaris: empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en Mallorca, i les comunitats de béns que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Termini per la presentació de sol·licituds: del 15 de febrer al 12 de març de 2021.

Consulta aquí l’extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

CONSELL INSULAR DE MENORCA

 • AJUTS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES ECONÒMICS DE LA COVID-19 EN DIFERENTS SECTORS

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 15 de gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Menorca (BOIB núm. 7, de 16 de gener).

Epígrafs: Grups E611, E612, E671, E672, E673, E674.5, E674.6, E676, E677, E681, E682, E683, E684, E685, E932.1 E933.9, E942.2, E967.1, E967.2 i E969.1

Quantia: 1500 € per centre de treball

Presentació de sol·licituds: del 8 de febrer al 7 de març de 2021 o fins que s’esgoti el crèdit.

Més informació i tramitacions

Consulta les bases al BOIB

Consulta l’extracte de la convocatòria al BOIB

CONSELL INSULAR D’EIVISSA

 • AJUTS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES ECONÒMICS EN DIFERENTS SECTORS PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID-19

  L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments oberts a l’illa d’Eivissa, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 11 de gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Eivissa (BOIB núm. 5, de 12 de gener).

  Epígrafs: Grups E611, E612, E671, E672, E673, E676, E677, E932.1 E933.9, E942.2, E967.1, E967.2 i E969.1

  Quantia: 1500 € per centre de treball

  Presentació de sol·licituds: del 10 de febrer al 9 de març de 2021 o fins que s’esgoti el crèdit.

Més informació i tràmits: La sol·licitud es farà en línia i l’entrega de documentació s’ha de registrar a través de la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa o a través de les seus electròniques dels ajuntaments de: Eivissa, Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni i Sant Joan

Bases de la convocatòria al BOIB

Extracte de la convocatòria al BOIB

PALMA

 • BONIFICACIÓ PER INGRESSOS BAIXOS DEL SERVEI D’AIGUA

Poden sol·licitar la bonificació per ingressos baixos les vivendes en que els ingressos bruts anuals no excedeixin els 16.625€

Més informació i sol·licitud de bonificació

 • EMAYA I L’ASSOCIACIÓ DE RESTAURACIÓ CAEBACORDEN L’AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES FACTURES D’AIGUA I RESIDUS SÒLIDS

L’objectiu d’aquest acord és ajudar a compensar l’impacte econòmic i social de la crisi ocasionada pel Covid-19.

En un primer moment, EMAYA va facilitar a tots els usuaris que així ho sol·licitaven, ajornar o fraccionar les factures a partir del mes d’abril. Posteriorment, es va oferir la possibilitat de finançar qualsevol factura emesa des del mes d’agost de 2020 i fins al 30 d’abril de 2021, en un termini d’un any o dos, en funció de determinats paràmetres.

Sol·licitud ajornament

MAÓ

Convocatòria d’ajudes als establiments comercials, mitjançant la campanya “Compra a Maó, feim ciutat. Rasca i Guanya!”

Beneficiaris: les persones físiques o jurídiques, en qualsevol de les formes reconegudes, titulars d’establiments oberts al públic, amb domicili social i fiscal a Menorca i establiment al municipi de Maó.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el dia 25 de febrer de 2021

Consulta aquí l‘extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

SANTA EULÀRIA DES RIU

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a persones autònomes i microempreses afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la covid-19 (any 2021)

Beneficiaris: les persones físiques, jurídiques o l’agrupació d’aquestes amb activitat mercantil a Santa Eulària i que compleixin una sèrie de requisits.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el dia 26 de febrer de 2021

Consulta aquí l‘extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

ALGAIDA

Subvencions destinades a empreses del municipi d’Algaida per protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19

Beneficiaris: persones físiques i jurídiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica, activitat de les quals es troba recollida dins de les obligades al tancament obligatori de l’establiment previst per l’Acord del Consell de Govern de l’11 de gener de 2021.

Quantia: una quantitat fixa de 1.000€

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 12 al 25 de febrer de 2021

Consulta aquí l‘extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

FELANITX

MODIFICACIONS de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació especial de la via pública per ús comercial amb finalitat lucrativa:

INCA

MODIFICACIONS de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació especial de la via pública per ús comercial amb finalitat lucrativa:

MANACOR

MODIFICACIONS de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació especial de la via pública per ús comercial amb finalitat lucrativa:

MARRATXÍ

MODIFICACIONS de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació especial de la via pública per ús comercial amb finalitat lucrativa:

 • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Reducció del 50% de les tarifes previstes, excepte en les ocupacions ubicades en grans establiments comercials o en complexes d’oci. Consulta el BOIB
 • A partir de l’1 de febrer de 2021, s’estableix una reducció del 100% a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. Consulta el BOIB

CAPDEPERA

L’Ajuntament de Capdepera convoca aquests ajuts per a la normalització a les empreses municipals, amb la següent finalitat:

– Garantir i estendre la presència de la llengua catalana en l’àmbit socioeconòmic d’aquest municipi. – Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial.
– Fer difusió d’aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

En poden ser beneficiàries les empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades al terme municipal de Capdepera.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el dia 30 de setembre de 2021.

Consulta el BOIB