Sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament del pagament de deudes de naturalesa pública per a 2021 2022

Bonificacions de la Seguretat Social

 

Capitalització de la prestació de l’atur o pagament únic

Comptabilitza la prestació amb el treball per compte pròpia

Línia d’avals ICO

 

Capitalització de la prestació de l’atur o pagament únic

Prestacions Extraordinàries per cessament d’activitat i pròrroga

Prestacions extraordinàries de cessament d’activitat per resolució de l’Autoritat competent.

Prestacions extraordinàries per a persones autònomes que no puguin causar dret a la prestació ordinària

Prestacions Extraordinàries de cessament d’activitat per a les persones autònomes de temporada

Ajudes per a sostenir l’activitat econòmica: Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat

Ajudes per a sostenir l’activitat econòmica: Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

 

Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball

Es concedeix una moratòria del deute hipotecari dels immobles afectes a l’activitat econòmica on els empresaris desenvolupin l’activitat.

 

Ingrés mínim vital

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Més informació d’interès per a persones autònomes i empreses

Si necessitau més informació sobre les mesures COVID-19 del Govern de les Illes Balears per a empreses, autònoms i treballadors, clicau aquí.
També teniu un correu electrònic de contacte: empresa@coronavirus.caib.es

I un telèfon d’informació: 900 101 798