• Línia d’avals ICO Línia d’avals amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.  

    Consulta aquí per a més informació.

 • Prestacions extraordinàries:
 1. Per cessament d’activitat i pròrroga
 2. De cessament d’activitat per resolució de l’autoritat competent
 3. Per a persones autònomes que no puguin causar dret a la prestació ordinària
 4. De cessament d’activitat per a les persones autònomes de temporada

    Consulta aquí per a més informació

 • Ajudes per a sostenir l’activitat econòmica
 1. Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat
 2. Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli
 3. Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball
 4. Ingrés mínim vital

Consulta aquí per a més informació

 • Més informació d’interès
 1. Preguntes freqüents
 2. Com tramitar un ERTO

Consulta aquí per a més informació

 • Modificació de concessió d’ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma afectats per la crisi Covid-19

Els beneficiaris de les ajudes de les convocatòries vigents corresponents als anys 2015-2019, sotmeses a actuacions de control per comprovar el manteniment de l’activitat empresarial.

Consulta aquí per a més informació

 • Ajuts per sistemes de ventilació i purificació d’aire a bars i restaurants

  L’objecte d’aquests ajuts és per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d’acord al RITE, i un mesurador de CO2, d’acord amb les recomanacions de l’IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l’activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

  Presentació de sol·licituds: del 21 de desembre de 2020 al 31 de juliol de 2021

Consulta aquí per a més informació

Consulta el BOIB

 • Nova Renda Social

Dirigida a aquelles persones que so·licitin l’Ingrés Mím Vital i se’ls comuniqui que no poden rebre la prestació per no complir els requiquits, podran tramitar llavors la Nova Renda Social Garantida.

Consulta aquí per a més informació

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic de la Covid-19 

Objecte: En el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Mallorca, “Mallorca Reacciona” el Consell va convocar els ajuts econòmics per a persones autònomes i microempreses de tots els àmbits, per adaptar-se a les noves condicions sanitàries.

Beneficiaris: Autònoms i microempreses de 5 treballadors o menys donats d’alta en qualsevol dels epígrafs de l’IAE de Mallorca.

Quantia: L’import màxim per sol·licitud és de 1.000€, per cobrir les despeses en material sanitari i higiènic, i per adaptar els negocis als canvis provocats per la Covid-19.

Termini per presentar sol·licituds: Fins dia 28 de febrer de 2021.

Consulta BOIB

Convocatòria de les ajudes

Modificació BOIB amb inclusió dels negocis de tots els àmbits

Consulta BOIB ampliació termini de presentació de sol·licitud

______________________________________________________________________________________

 • Ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Mallorca (BOIB núm. 209, de 15 de desembre).

Presentació de sol·licituds: del 20 de desembre al 28 de febrer de 2021

Més informació

Consulta el BOIB

 • III convocatòria d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració de Mallorca

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Mallorca (BOIB núm. 209, de 15 de desembre).

Quantia: 3.000€ per centre de treball.

Presentació de sol·licituds: del 21 de febrer al 15 de març de 2021

Més informació

Consulta el BOIB

______________________________________________________________________________________

 • Convocatòria extraordinària d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector dels gimnasos i escoles de dansa de Mallorca.

Objecte: ajudes per a persones físiques i jurídiques amb gimnasos i escoles de dansa oberts a Mallorca i que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública adoptades per contenir la covid-19 consistent en tancament dels gimnasos i instal·lacions esportives.

Epígrafes: Grups 967 (967.1 i 967.2), 932.1 i 933.9.

Import subvencionable: l’ajut és de 3.000€ per centre de treball

Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 29 de gener al 28 de febrer de 2021.

Consulta aquí l’extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

Modificació convocatòria extraordinària

______________________________________________________________________________________

 • Convocatòria extraordinària d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de distribució de mercaderies, sales de ball i discoteques de Mallorca.

Objecte: ajudes per a persones físiques i jurídiques amb gimnasos i escoles de dansa oberts a Mallorca.

Epígrafes: Grups 611, 612 i 9.691

Import subvencionable: l’ajut és de 1.500€ per centre de treball

Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 5 al 28 de febrer de 2021.

Consulta aquí l’extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

______________________________________________________________________________________

 • Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector dels firaires, organització d’esdeveniments (noces, MICE, esports), balnearis i banys de Mallorca
   
  Beneficiaris: Les persones físiques i jurídiques privades, els socis treballadors de les cooperatives de treball associat (cooperatives de venedors ambulants) i les comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica degudament constituïdes segons la normativa i han de desenvolupar la seva activitat a Mallorca.

Quantia: 3.000€ per centre de treball

Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 21 de febrer al 15 de març de 2021.

Consulta aquí l’extracte de la convocatòria BOIB

Modificació en cas de Firaires, consulta aquí el BOIB

Més informació i tràmits

______________________________________________________________________________________

 • Convocatòria de subvencions pel foment de la compra en el petit comerç de Mallorca, any 2021

Objecte: subvencions per a persones físiques i jurídiques que gestionin, en qualitat de propietàries, els establiments comercials de venda a la menuda, a Mallorca.

Termini per la presentació de sol·licituds: del dia 17 de febrer al 13 de març de 2021.

Consulta aquí l’extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

______________________________________________________________________________________

CONSELL INSULAR DE MENORCA

 • Ajuts per a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 en diferents sectors a la illa de Menorca

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 15 de gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Menorca (BOIB núm. 7, de 16 de gener).

Epígrafs: Grups E611, E612, E671, E672, E673, E674.5, E674.6, E676, E677, E681, E682, E683, E684, E685, E932.1 E933.9, E942.2, E967.1, E967.2 i E969.1

Quantia: 1500 € per centre de treball

Presentació de sol·licituds: del 8 de febrer al 7 de març de 2021 o fins que s’esgoti el crèdit.

Més informació i tramitacions

Consulta les bases al BOIB

Consulta l’extracte de la convocatòria al BOIB

______________________________________________________________________________________

CONSELL INSULAR D’EIVISSA

 • Ajuts per a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 en diferents sectors de la illa d’Eivissa

  L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments oberts a l’illa d’Eivissa, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 11 de gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Eivissa (BOIB núm. 5, de 12 de gener).

  Epígrafs: Grups E611, E612, E671, E672, E673, E676, E677, E932.1 E933.9, E942.2, E967.1, E967.2 i E969.1

  Quantia: 1500 € per centre de treball

  Presentació de sol·licituds: del 10 de febrer al 9 de març de 2021 o fins que s’esgoti el crèdit.

Més informació i tràmits: La sol·licitud es farà en línia i l’entrega de documentació s’ha de registrar a través de la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa o a través de les seus electròniques dels ajuntaments de: Eivissa, Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni i Sant Joan

Bases de la convocatòria al BOIB

Extracte de la convocatòria al BOIB

______________________________________________________________________________________

AJUNTAMENT DE MAÓ

 • Convocatòria d’ajudes als establiments comercials, mitjançant la campanya “Compra a Maó, feim ciutat. Rasca i Guanya!”

Beneficiaris: les persones físiques o jurídiques, en qualsevol de les formes reconegudes, titulars d’establiments oberts al públic, amb domicili social i fiscal a Menorca i establiment al municipi de Maó.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el dia 25 de febrer de 2021

Consulta aquí l‘extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

______________________________________________________________________________________

AJUNTAMENT D’ALGAIDA

 • Subvencions destinades a empreses del municipi d’Algaida per protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la COVID-19

Beneficiaris: persones físiques i jurídiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica, activitat de les quals es troba recollida dins de les obligades al tancament obligatori de l’establiment previst per l’Acord del Consell de Govern de l’11 de gener de 2021.

Quantia: una quantitat fixa de 1.000€

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 12 al 25 de febrer de 2021

Consulta aquí l‘extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

______________________________________________________________________________________

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

 • Concessió de subvencions per a persones autònomes i microempreses afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la covid-19 (any 2021)

Beneficiaris: les persones físiques, jurídiques o l’agrupació d’aquestes amb activitat mercantil a Santa Eulària i que compleixin una sèrie de requisits.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el dia 26 de febrer de 2021

Consulta aquí l‘extracte de la convocatòria BOIB

Més informació i tràmits

______________________________________________________________________________________

 • MODIFICACIONS de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació especial de la via pública per ús comercial amb finalitat lucrativa:
 1. AJUNTAMENT DE FELANITX.   Derogació ordenança 2021. Consulta el BOIB
 2. AJUNTAMENT D’INCA.   Derogació ordenança 2021.
 3. AJUNTAMENT DE MANACOR. Ordenança suspesa per al 2021. Consulta el BOIB
 4. AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Reducció del 50% de les tarifes previstes, excepte en les ocupacions ubicades en grans establiments comercials o en complexes d’oci. Consulta el BOIB

______________________________________________________________________________________

AJUNTAMENT DE PALMA

 • BONIFICACIÓ PER INGRESSOS BAIXOS DEL SERVEI D’AIGUA

Poden sol·licitar la bonificació per ingressos baixos les vivendes en que els ingressos bruts anuals no excedeixin els 16.625€

Més informació i sol·licitud de bonificació

 • EMAYA I L’ASSOCIACIÓ DE RESTAURACIÓ CAEB ACORDEN L’AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES FACTURES D’AIGUA I RESIDUS SÒLIDS

L’objectiu d’aquest acord és ajudar a compensar l’impacte econòmic i social de la crisi ocasionada pel Covid-19.

En un primer moment, EMAYA va facilitar a tots els usuaris que així ho sol·licitaven, ajornar o fraccionar les factures a partir del mes d’abril. Posteriorment, es va oferir la possibilitat de finançar qualsevol factura emesa donis del mes d’agost de 2020 i fins al 30 d’abril de 2021, en un termini d’un any o dos, en funció de determinats paràmetres.

Sol·licitud ajornament