Modificació de concessió d’ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma afectats per la crisi Covid-19

Convocatòria 2015-2019 fins 30/06/2021

Subvencions públiques, per impulsar l’economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina a les ILLES BALEARS

Convocatòria oberta fins 01/07/2021

Nova línea de Finançament ISBA CAIB 2021

Convocatòria oberta fins 30/06/2021

Subvencions per al foment d’instalacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica

Convocatòria oberta fins 30/07/2021

Ajuts per sistemes de ventilació i purificació d’aire a bars i restaurants

Convocatòria oberta fins 31/07/2021

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

Convocatòria oberta fins 01/10/2021

La línia de Finançament industrial IDI-ISBA amplia el període de presentació de sol·licituds fins el 2021

Convocatòria oberta fins 21/10/2021. Modificació per efectuar la justificació

Nova RENDA SOCIAL

Convocatòria oberta fins 31/12/2021

Nova línea d’ajuts destinada a la digitalització, la internacionalització i la sostenibilitat de la INDÚSTRIA

Convocatòria tancada

Modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial 2020

Convocatòria tancada

Modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial 2020

Convocatòria tancada

Modernització de l’eficiència energètica de l’estructura productiva de l’activitat industrial 2019

Convocatòria tancada

Ajuts públics destinats a pal·liar els efectes produÏts a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la Covid-19

Convocatòria tancada

Implantació d’eines TIC i processos basats en TIC 2019

Convocatòria tancada

Ajuts a la internacionalització per a PIMES i autònoms afectats per la Covid-19

Convocatòria tancada

Ocupació per a persones autònomes 2019

Convocatòria tancada

Foment de l’ARTESANIA

Convocatòria tancada

Cooperatives, microcooperatives i societats laborals 2019

Convocatòria tancada

Promoció de la continuÏtat de les empreses mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoció de la millora en la gestió mitjançant plans d’empresa 2019

Convocatòria tancada

Inici activitat emprenedora. Programa TORNAM 2019

Convocatòria tancada