Ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials, adreçats a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores a les Illes Balears

Convocatòria oberta fins 18/08/2021

Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2021 

Convocatòria oberta fins 19/08/2021

Convocatòria del programa d’estímul del sector comercial de la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç»

Convocatòria oberta de 13/08/2021 fins 12/09/2021

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

Convocatòria oberta fins 01/10/2021

Convocatòria informativa per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

Convocatòria oberta fins el 8/10/2021

Més informació

La línia de Finançament industrial IDI-ISBA amplia el període de presentació de sol·licituds fins el 2021

Convocatòria oberta fins 21/10/2021. Modificació per efectuar la justificació

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eléctrica (Programa MOVES III)

Convocatòria oberta fins 31/12/2023

Nova línea d’ajuts destinada a la digitalització, la internacionalització i la sostenibilitat de la INDÚSTRIA

Convocatòria tancada

Més informació

Modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial 2020

Convocatòria tancada

Més informació

Modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial 2020

Convocatòria tancada

Més informació

Modernització de l’eficiència energètica de l’estructura productiva de l’activitat industrial 2019

Convocatòria tancada

Més informació

Ajuts públics destinats a pal·liar els efectes produÏts a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la Covid-19

Convocatòria tancada

Més informació

Implantació d’eines TIC i processos basats en TIC 2019

Convocatòria tancada

Més informació

Ajuts a la internacionalització per a PIMES i autònoms afectats per la Covid-19

Convocatòria tancada

Més informació

Ocupació per a persones autònomes 2019

Convocatòria tancada

Més informació

Foment de l’ARTESANIA

Convocatòria tancada

Més informació

Cooperatives, microcooperatives i societats laborals 2019

Convocatòria tancada

Més informació

Promoció de la continuÏtat de les empreses mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoció de la millora en la gestió mitjançant plans d’empresa 2019

Convocatòria tancada

Més informació

Inici activitat emprenedora. Programa TORNAM 2019

Convocatòria tancada

Més informació